Maserfrakts vätgasanläggning hamnar i Gävle

I september undertecknade energibolaget Svea Vind Offshore och åkeriet Maserfrakt, med 1 500 egna fordon, ett avtal om leverans av vätgas för fordonsdrift. Nu är det klart att produktionsanläggningen av vätgas hamnar i Gävle hamn med preliminär start 2023.

– Mellansveriges industri och transportsektor har påbörjat resan mot elektrifiering och gröna vätgaslösningar, tempot i omställningen kommer att öka snabbt framöver. Vi har nyligen tecknat avtal om vätgasleveranser till Maserfrakt, ett av industriregionens största transportföretag, vi räknar med att snart kunna presentera fler sådana kontrakt. Etableringen av vätgasproduktion i Gävle Hamn är en naturlig fortsättning, säger Mattias Wärn, vd på Svea Vind Offshore, i ett pressmeddelande.

Det nya avtalet innebär att Svea Vind Offshore i samarbete med Gävle Hamn ska projektera, finansiera och driftsätta en elektrolysör för vätgasproduktion i hamnområdet. Svea Vind Offshore kommer att erbjuda företag och organisationer inom industrin och transportsektorn att delta i projektet. Preliminär start för vätgasproduktionen är första kvartalet av 2023. Volymen producerad vätgas, som i ett inledande skede kommer att motsvara behovet hos 20–40 vätgasdrivna lastbilar, kommer kunna skalas upp i takt med att tillgången på el ökar.

Maserfrakt blir Svea Vinds första vätgaskund. . Foto Maserfrakt.

“Mellansveriges vätgasdal”

Gävle Hamn AB driver det tioåriga programmet ”Energioptimerat hamnkluster 2030”, med målet att minska klimatutsläppen i linje med Parisavtalet.

– Etableringen av vätgasproduktion i hamnområdet är ett viktigt steg i arbetet med att koppla samman det framväxande fossilfria energisystemet med det befintliga logistiksystemet. Som logistiknav är vi en viktig aktör i arbetet med en grön samhällsomställning. Vi vill fungera som katalysator och möjliggörare, kommenterar Fredrik Svanbom, vd på Gävle Hamn.

Industrin, transportsektorn, akademin och offentliga sektorn i Mellansverige har etablerat initiativet “Mid Sweden Hydrogen Valley” med målet att Gävleborgs och Dalarnas industri ska ta ledningen i utvecklingen av ett integrerat vätgassamhälle. Gävle Hamn och Svea Vind Offshore deltar i initiativet. Svea Vind Offshore är ett energiföretag som utvecklar storskaliga och hållbara vindkraftsprojekt i energiintensiva regioner med omfattande behov av elektrifiering och elkrävande vätgaslösningar. Svea Vind Offshore är även regional strateginod för vätgas inom Energimyndighetens arbete med sektorsstrategier för energieffektivisering. Det nationella målet är att nå 50 procent effektivare energianvändning i Sverige till år 2030, jämfört med 2005.

Av Klara Eriksson