Nu kan Göteborgs hamn växa västerut

Göteborgs stad och Platzer har tecknat en avsiktsförklaring om att utöka hamnverksamheten vid Ytterhamnarna, Arendal, Hisingen. Syftet är att frigöra mark och skapa möjlighet för hamnen att utveckla verksamheter.

I december 2016 inledde Platzer sin satsning på segmentet industri- och logistikfastigheter, genom att förvärva en fastighetsportfölj bestående av cirka 338 000 kvm uthyrningsbar yta samt mark i områdena Arendal, Torslanda och Säve i Göteborg av AB Volvo. I portföljen ingick bland annat kajområdet i Arendal och vattnet utanför.

Genom avsiktsförklaringen ges möjlighet till att utöka hamnen och skapa konkurrenskraft som gynnar hela Sveriges näringsliv.

– Vi ser mycket positivt på en överenskommelse med hamnen och kommunen för att tillsammans utveckla både vårt område i Arendal och bidra till att stärka Göteborg som Sveriges bästa logistikläge, kommenterar P-G Persson, vd på Platzer.

Möjligheter för hamn och stad att växa

Det är Göteborgs Stad, där Göteborgs Hamn AB, Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret och Trafikkontoret ingår, som har tecknat en avsiktsförklaring med Platzer om att utveckla området runt kajen i Arendal.

– Vi har stort fokus på att fortsätta att utveckla Göteborgs hamn och ser att framtidens hamn går från Älvsborgsbron och bort mot Torshamnspiren i Torslanda. Därför är alla kajnära markområden mycket värdefulla för oss, kommenterar Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn AB.

När hamnen tar sikte mot väster skapas samtidigt möjlighet för Göteborg som stad att växa sig större.

– Ger vi hamnen möjlighet att utvecklas mot Ytterhamnarna på Hisingen skapas samtidigt plats för en attraktiv stadsutveckling av Älvrummet. Detta är något som vi har planerat och önskat länge, säger Henrik Kant, direktör på Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad.

155an byggs ut

Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn, både till yta och till hantering av gods och transporter. Förutsättningarna för att hamnen ska kunna utvecklas är att de satsningar som hittills gjort på god infrastruktur fortsätter, och även Trafikkontoret är involverade i utvecklingen.

– Vi vet att effektiv logistik kräver fungerande infrastruktur och att rätt verksamhet ligger på rätt plats. Därför ser vi en logisk utveckling att stärka de satsningar som gjorts på Hisingen. Detta i form av utbyggnad av 155:an och tillhörande mot och på så sätt säkra kopplingen mot Arendal, kommenterar Nils-Gunnar Ernstson, t.f. direktör för Trafikkontoret, Göteborgs Stad.

Platzer å sin sida ser en utökad hamnverksamhet i anslutning till sina satsningar på Hisingen stärker områdets attraktivitet.

–  Vi ser att en utökad hamnverksamhet i Arendal stärker våra industri- och logistiksatsningar på Hisingen, kommenterar Johan Franzén, affärsområdeschef industri/logistik på Platzer.