Ny översiktsplan för södra Helsingborg på samråd

Översiktsplanen Stadsplan södra staden pekar ut stadens långsiktiga planering för södra Helsingborg fram till 2050. Bland annat ingår förslag som möjliggör en flytt av containerhamnen.

Översiktsplanen är kommunens viktigaste långsiktiga styrdokument för fysisk planering. Stadsplan södra staden är en ändring av Helsingborgs översiktsplan som omfattar områdena Helsingborg C, Oceanhamnen, Västhamnen, hamnen, Universitetsområdet, Husarområdet, Gåsebäck, Ramlösa station, Planteringen och Miatorp. Syftet är att möjliggöra en långsiktig hållbar utveckling av staden.

Förslaget till den nya översiktsplanen möjliggör bland annat för flytten av containerhamnen söderut, utveckling av områdets infrastruktur, åtgärder för klimatanpassning och en fast förbindelse med väg- och järnvägstunnlar mellan Helsingborg och Helsingör.

– Översiktsplan Stadsplan södra staden är resultatet av ett omfattande gemensamt arbete. Vi har arbetat med stora frågor och förändringar, med fokus på den framtida utvecklingen av södra Helsingborg, som ska ske under de kommande 20-30 åren. Samrådet är en viktig del av processen och vi ser fram emot dialogen om detta unika område nära sundet, kommenterar Charlotte Svensson, översiktsplanearkitekt på stadsbyggnadsförvaltningen.

Översiktsplanen är ute på samråd från den 5 februari till och med 7 april 2024.