Ny tågdepå byggs i Nässjö

En ny tågdepå för underhåll av regiontåg ska byggas i Nässjö för maximalt 722 miljoner kronor. Beslutet klubbades igenom under regionfullmäktige den 25 augusti.

Under 2023 kommer Jönköpings Länstrafik ta nya och större eldrivna Krösatåg i drift, och för att kunna ta hand om tågen krävs en ny tågdepå som ska byggas intill stationsområdet i Nässjö. Fastigheten ska arrenderas av Trafikverket på 50 år och själva byggnationen och driften av depån svarar ett separat, helägt bolag av Region Jönköpings län.

– Tågdepån är en välkommen satsning som stärker Nässjö kommun ytterligare som järnvägsstad och logistikkluster. Satsningen skapar nya arbetstillfällen och bättre förutsättningar för kollektivresor i både Jönköpings och Kronobergs län, kommenterar Claes Johansson, vd på NNAB, Nässjö Näringsliv AB.

I förstudien har det diskuterats om det ska byggas tre eller fyra verkstadsspår.

Visionbild av hur tågdepån kan komma att se ut. Bild: Regionfastigheter

– Under tisdagen blev det klart att fyra spår ska byggas, vilket innebär att vi har alla möjligheter framåt att fortsätta utveckla kollektivtrafiken, fortsätter han.

– Vi har länge pratat om att vi vill bidra till att fortsätta utveckla Nässjös roll i järnvägsbranschen. Nu gör vi något konkret som verkligen markerar Nässjös betydelse i tågsverige, sade Marcus Eskdahl (S), regionråd och ordförande i nämnden för trafik, infrastruktur och miljö i en intervju med NNAB den 8 april.

I Nässjö verkar runt 35 järnvägsföretag och järnvägskompetensen är stor. Nässjöakademin driver yrkeshögskoleutbildningar i kvalificerad kontaktledningstekniker och lokförare. Just nu genomför även Framtidens Järnväg ett samarbetsprojekt kring en framtida tågteknikerutbildning, för att kunna stötta den nya tågdepå-satsningen med kvalificerad personal.