Wallenius in i nya Mälarpendeln

Den nya Mälarpendel som ska vidga upptagningsområdet för nya Stockholm Norvik hamn inåt i landet, börjar ta form. Nu är även Wallenius Marine med i samarbetet.

Stockholm Norvik och Mälarhamnar – med hamn i Västerås och Köping – har tidigare aviserat att man vill satsa på feedertrafik in i Mälaren – för att öka upptagningsområdet för hamnen och förlänga sträckan då godset transporteras sjövägen. Nu har även Wallenius Marine gått in i samarbetet, för att kunna starta Mälarpendeln.

– Vi tror på kraften i partnerskap och att flytta last från land till sjö. Tillsammans kan vi möjliggöra hållbara transporter i Mälardalen, och därför är det här projektet högintressant för oss, kommneterar Göran Söderdahl, Senior Commercial Manager, Wallenius Marine AB.

Om varorna transporteras sjövägen direkt till Stockholm Norvik Hamn och sedan vidare i Mälaren till Mälarhamnarna avlastas de idag hårt belastade vägarna och järnvägarna. Mälarpendeln skulle därigenom bidra till mer hållbara transporter i Mälardalen.

– Den nationella godstransportstrategin tar sikte på framtidens transportsystem där sjöfarten spelar en nyckelroll för att skapa moderna, effektiva och hållbara transporter. Mälarpendeln ligger precis i linje med vad regeringen strävar efter och bidrar till en kraftig förflyttning av godstransporter från våra vägar, kommenterar Pia Berglund, nationell samordnare för inrikes sjöfart på Trafikverket.

Nio av tio varor kommer till Sverige sjövägen. De flesta av dessa varor ska till Stockholm och Mälardalsregionen.

– För att rederier, speditörer och varuägare ska kunna driva och använda inlandssjöfart krävs det att vi arbetar tillsammans i en slinga och att det finns farleder som fungerar för ändamålet. Därför är det viktigt att vi godshamnar hittar samarbetsformer och tar avgörande steg för att den här trafiken ska komma igång i Sverige, kommenterar Carola Alzén, vd Mälarhamnar.