Nytt nordiskt initiativ för drönartransporter

De nordiska länderna går samman i ett projekt för att driva på utvecklingen av drönartransporter med både gods och passagerare. Nordic Drone Initiative (NDI) ska bana väg för nya hållbara affärsmodeller. Det kan handla om luft-taxi, autonoma budtjänster eller nya turistkoncept.

– Vi har väldigt lika förhållanden i Norden vädermässigt men också vad gäller infrastruktur, marknad och regelverk. Tillsammans har vi därför goda förutsättningar att ta täten i utvecklingen och göra det möjligt för företag att utveckla hållbara transportlösningar med drönare, säger Tor Skoglund från forskningsinstitutet RISE som leder projektet.

Målet för NDI är att driva på utvecklingen av hållbara drönarbaserade transporttjänster i Norden. De nordiska länderna har ambitionen att vara ledande inom utvecklingen av hållbara affärsmodeller i den digitala eran. Prognoser från bl a Markets research reports för drönare med passagerare och paketleveranser pekar mot att den marknaden går mot en dramatisk ökning de kommande tio åren.

NDI är en tvåårig satsning med fem övergripande målsättningar:

  • Att identifiera och utvärdera hur drönare kan användas i transportsektorn för att ge störst nytta för samhället, näringslivet och miljön.
  • Kartlägga det nordiska ekosystemet för drönare och de möjligheter som teknologin ger.
  • Bidra till utvecklingen av drönarteknologi för nordiska väderförhållanden.
  • Föreslå utveckling av regelförändringar som möjliggör drönartransporter och storskaliga verksamheter med vertikal start och landning.
  • Skapa en plattform för fortsatt forskning och innovation och ett utvecklat internationellt samarbete.

Nordic Drone Initiative delfinansieras av Nordic Innovation genom deras Nordic Smart Mobility and Connectivity program, leds av RISE och består av 16 partners från fyra nordiska länder inklusive RISE, Katla Aero, Flypulse, Kista Science City, Mainbase, LFV och Region Östergötland från Sverige; VTT, Bell Rock Advisors, Robots Expert, Business Tammerfors från Finland; NORCE, Nordic Edge, UAS Norge och Drone Nord från Norge; samt Gate21 från Danmark. I projektets referensgrupp återfinns norska Avinor ANS och finska ANS. Projektet ska även samarbeta med NEA – the Nordic Network for Electric Aviation för att gemensamt planera för kort- och långdistanstransporter med elflyg.