Ökad godstrafik över Öresundsbron

Godstrafiken över Öresundsbron blev rekordstor under 2021, till stor del på grund av slopade pristillägg för modulekipage. Men fritids-, pendlings- och företagstrafiken ligger fortfarande på låga nivåer jämfört med 2019.

Under elva av tolv månader 2021 ökade godstrafiken över Öresundsbron, totalt med 6,8 procent under året jämfört med 2019. I mars och juni passerade för första gången över 50 000 lastbilar per månad. Ökningen drivs av lastbilar över nio meter, som har ökat med 8 procent jämfört med 2019.

– Godstransporterna har under 2021 blivit ännu viktigare. Ännu ett år ökar de riktigt långa lastbilarna efter att vi tog bort pristillägget för modulekipage. Våra kunder har kunnat frakta mer gods per passage till ett lägre pris. Bättre för både miljön och transportekonomin, kommenterar Linus Eriksson, vd för Öresundsbron.

Antalet varubilar har däremot gjort en liten minskning på 0,4 procent jämfört med 2019.

Det har gått sämre för personbilstrafiken, som totalt minskade med nästan 40 procent jämfört med 2019. Året inleddes med skärpta inreseregler, vilket följdes av en återhämtningsperiod under sommaren när reglerna lättades och Öresundsbron genomförde en omstartskampanj. Men före jul skärptes reglerna igen och decembertrafiken minskade med 22 procent, jämfört med 2019.

Personbilstrafiken minskade med 39,2 procent jämfört med 2019, kontanttrafiken med 36,8 procent och företagstrafiken med 53,8 procent. Pendlingstrafiken minskade mindre med 28,1 procent och busstrafiken hade störst nedgång med 62,7 procent.