Postnord ökar fyllnadsgraden med AI

Postnord har under hösten infört ett nytt system för att effektivisera lastningen och öka fyllnadsgraden på transporter från terminalerna i Härryda och danska Köge. Systemet bygger på en kombination av AI, bevakningskameror och molnteknik, utvecklat av IT-företaget TCS.

När Postnord planerade att effektivisera transporterna mellan företagets terminaler och regionala hubbar stötte de på ett problem: det fanns inget enhetligt system för att mäta fyllnadsgraden för lastbilar och containers som lastades på terminalerna. Fram till dess baserades fyllnadsgraden på antal lastade paket i kombination med en teoretisk beräkning, som inte gav transportgruppen full kontroll. Därför vände de sig till TCS för att ta fram ett helt nytt system.

Tillsammans utvecklade de en lösning som kombinerar Postnords befintliga bevakningskameror och en AI-lösning baserad på bland annat maskininlärning. När företaget implementerade en lösning för videoanalys vid Bauhaus-lagret i Norrköping gällde det att upptäcka fel och förbättra logistikprocesser, men det nya systemet i Härryda och Köge tar det hela ett steg längre. Nu kan de beräkna hur mycket av lastbilen som är fylld med större precision än tidigare.

Systemet finns installerat vid 18 lastportar på de två terminalerna och använder en matematisk modell för att, baserat på bilderna från kamerorna, räkna ut den lastade volymen. Datan sammanställs och visualiseras i en grafisk översikt där alla portar och dess status visas. Hela systemet är molnbaserat vilket gör det möjligt att övervaka effektiviteten både lokalt och på distans.

– Med vår nya lösning för att få bättre kontroll över fyllnadsgraden för transporter visar TCS att innovation inte behöver vara komplicerat. TCS har kombinerat våra befintliga kameror med en molnbaserad bildanalys som ger oss total kontroll över hur mycket som lastas i varje avgående lastbil, vilket redan från start har lett till bättre nyttjande av vår transportkapacitet, kommenterar Christian Østergaard, chefsvisionär och senior gruppstrateg för IT-produktion/IoT/AI på Postnord.

Postnord bedömer att systemet kommer bidra till att antalet körda kilometer minskar med 5-10 procent, vilket minskar både transportkostnader och miljöpåverkan. Enligt deras beräkningar skulle en minskning av körsträckan med bara 1 procent betala införandet av systemet på tre månader. Efter utvärdering kommer systemet att implementeras på fler av Postnords 43 terminaler.

– Att samarbeta med Postnord är upplyftande på väldigt många plan. Postnord har både viljan och modet att tänka utanför ramarna och de är dessutom otroligt nyfikna på att utforska den senaste tekniken i syfte att effektivisera sin verksamhet, vilket AI-projektet på terminalerna i Härryda och Køge är ett tydligt bevis för, kommenterar Hilda Lilje, nordisk innovationschef på TCS.

Den nya lösningen utnämndes i höstas till årets transportinnovation av den brittiska tidskriften Parcel and Postal Technology International.