PostNord storsatsar på solceller i Norrköping

PostNord TPL kommer under 2021 installera solcellsanläggningar på två logistikfastigheter i Norrköpingsregionen. En solig sommardag ska fastigheterna vara helt självförsörjande.

Fastigheterna, belägna på industriområdet Händelö i Norrköping, ska få solcellsanläggningar med en toppeffekt om 500 kW per anläggning. Solcellernas yta kommer ungefär motsvara en fullskalig fotbollsplan.

– I dessa två fastigheter har vi gjort stora satsningar på effektiv lagerautomation tillsammans med våra kunder. Automationen har dock inneburit ökad energianvändning. Det känns väldigt bra att vi nu kan tillgodose det ökade energibehovet med solenergi, kommenterar Daniel Eriksson, regionchef på PostNord TPL.

Satsningen genomförs tillsammans med fastighetsägaren Barings, som köpte fastigheterna av PostNord 2020, och leverantören Save by Solar. Anläggningarna kommer producera ungefär 900 000 kWh årligen, vilket motsvarar nästan 25 procent av fastigheternas årsförbrukning av el.