Regeringen planerar förlänga Cementas tillstånd tillfälligt

I åtta månader till får Cementa bryta kalk på Gotland, det beskedet gav regeringen på tisdagseftermiddagen. “Handlar om att minska risken för allvarliga samhällskonsekvenser” förklarade Ibrahim Baylan (S), näringslivsminister på presskonferensen.

Ett intensivt departmentsövergripande arbete har analyserat konsekevenser av en nedläggning av kalkbrytningen på Slite, och juridiken kring det, sedan domen kom att Cementa inte fick förnyat tillstånd att bryta kalk i Slite, den 6 augusti.

Regeringen har även beställt en oberoende analys, för att få en bild av konskevenserna av en nedläggning, samt möjligheterna att ställa över till import, där svaret på den första frågan redan redovisats.

Den första utredningen visar att en nedläggning 31 oktober, då tillståndet löper ut, kan ge betydande konsekevenser för flera branscher på kort sikt.

Av denna anledning förbereder regeringen en tillfällig och tidsbegränsad ändring av Miljöbalken, som ger Cementa möjlighet att bryta kvarvarande volymer inom det nuvarande tillståndet – ca 8 månaders produktion – under samma tidsrymd efter den 31 oktober.

– Det är bara att konstatera inom överskådlig tid har Sverige behov av cement, konstaterade Ibrahim Baylan.

Hans kollega, miljöminister Per Bolund (Mp) påpekade att Cementakrisen visar på en försörjningssårbarhet inom samhällsbyggnadssektorn. Regeringen kommer därför se över hur återvinningen och övergången till mer hållbara byggmaterial, ska kunna ske inom samhällsbyggnadssektorn.