S.A Properties säljer nybygge i Enköping till Logistea

Logistea förvärvar en 15 000 kvm stor logistikfastighet i Enköping av fastighetsutvecklaren S.A Properties. Lagret är klart för inflyttning i april, med grossisten Bazar och WAP Padel som hyresgäster.

– Det är den första större logistikfastigheten vi utvecklat men inte den sista, berättar S.A Properties ägare Serdar Aydin.

Logistikfastighetsaktören Logistea (tidigare Odd Molly) har tecknat en avsiktsförklaring om att förvärva fastigheten Hagalund 1:30 i Enköping, där S.A Properties AB just nu håller på att utveckla en 15 000 kvm stor, fullt uthyrd logistikfastighet.

Serdar Aydin. Foto Privat

Fastigheten ligger i Annelund, intill E18 vid den östra infarten till Enköping, med Martin & Serveras Enköpingslager som granne. Lagret började byggas sommaren 2021 och beräknas färdigställas under april 2022. Lagret är S.A Properties första större logistikfastighet som man utvecklat från scratch. Bolaget har tidigare utvecklat och sålt handelsfastigheter i Uppsala och en mindre logistikfastighet i Södertälje.

– Vi har utvecklat mycket handel innan, men den fysiska handeln håller på att dö ut och intresset för att köpa handelsfastigheter har minskat. Samtidigt ökar intresset enormt för logistik, i takt med att e-handeln växer. Det här är vårt första större utvecklingsprojekt inom logistik, men inte det sista, berättar Serdar Aydin, som äger och driver den Uppsalabaserade fastighetsutvecklaren S.A Properties AB.

Byggs av Plåthuset

Lagret är byggt med stort fokus på energieffektivitet, med moderna klimatsystem. Huset har 10 meters takhöjd och är fullt uthyrt till två hyresgäster; livsmedels- och restauranggrossisten Bazars på ett 20-årskontrakt och padelaktören WAP Padel, som ägs av den internationella koncernen LeDap, på ett 15-årskontrakt. WAP hyr ca 6 000 kvm av ytorna i fastigheten, och i Bazars del av fastigheten finns bl a 1 000 kvm fryslager, 1 000 kvm kyllager och 800 kvm sval.

Bygget har Enköpingsbaserade Plåthuset i Mälardalen stått för, och även för dem är större logistikfastigheter ett nytt område: Efter fastigheten för S.A Properties har Plåthuset fått ytterligare ett stort bygguppdrag i samma område; ett 20 000 kvm stort lager för Evolv Property, där byggstart ska ske i mars. 

Oscar Carlsson. Foto Plåthuset

– Det är nytt för oss att bygga så här pass stora och avancerade logistikfastigheter, men vi hoppas kunna växa mer inom storlogistik framöver, berättar Plåthusets vd Oscar Carlsson.

S.A Properties förvärvade marken i Enköping 2019 av Peab, med syfte att utveckla ett nytt lager för livsmedels- och restauranggrossisten Bazars verksamhet. Bolaget har också styckat av 11 000 kvm mark från fastigheten, där man just nu håller på att utveckla totalt 6 000 kvm mindre industrilokaler i ett ”joint venture” med företaget Egenlokal, som säljer mindre industrilokaler som friköpta fastigheter.

Planerar för fler grossistlager

Bazar i Uppsala AB drivs av Serdar Aydins farbror Aydin Aydin. Bazars grossistverksamhet för restauranger är nationell, och det nya lagret i Enköping ska fungera som centrallager för att serva Mellansverige. Initialt ska den befintliga logistikverksamheten i Uppsala flyttas till Enköping.

– Vi tittade noga på Bazars tyngdpunkt och verksamhet när vi valde Enköping. Det är ett optimalt läge för att serva Mellansverige, vi når effektivt flera större städer som Stockholm, Uppsala, Västerås och Norrköping härifrån.

På sikt finns planer på att utveckla ytterligare fyra logistikfastigheter för Bazars verksamhet runtom i Sverige, berättar Serdar Aydin.

– Vi tittar på att etablera ett effektivt nätverk av lager för Bazars i samma storleksordning som det i Enköping, för att på sikt samordna logistiken för hela Sverige till fem lagerpunkter. Vart lagren hamnar är inte klart, men det kommer att vara ett par till i södra och västra Sverige, och något norröver. Vi har också att väldigt bra samarbete med WAP Padel, så det är sannolikt att det blir ett liknande upplägg med delade lokaler igen.

Säljer till Logistea

Avtalsteckningen om försäljningen till Logistea ska ske i mitten av mars, och tillträde planeras ske i mitten av april 2022 efter att fastigheten slutbesiktigats. Förvärvet blir Logisteas första i Mellansverige.

– Logistea har en aktiv förvärvsstrategi i relevanta lager- och logistiklägen i Sverige, och Mälardalsregionen är en region där vi ser potential till flera förvärv framöver, kommenterar Tobias Lövstedt, operativ chef på Logistea.

Avsiktsförklaringen med Logistea innebär att Logistea köper fastigheten av S.A Properties för totalt 300 miljoner SEK i samband med att fastigheten slutbesiktigas i vår. Halva köpet betalas genom en kvittningsemmission, där Serdar Aydin får aktier i Logistea.

– Jag tror på logistikmarknaden och Logistea, det är ett bra företag med erfarna fastighetspersoner i ledningen. Jag ser det som att jag säljer halva fastigheten, och investerar resten i framtiden, säger Serdar Aydin.

Av Hilda Hultén