Sara Ali tar över som vd på Logtrade

Sara Ali, tidigare operativ chef på Logtrade, tar över som vd efter Fredrik Svedberg. “Vd-bytet sker i ett skifte då Logtrade satsar på att gå från TA-leverantör till att levererera ett operativsystem för det autonoma samhället” säger Fredrik Svedberg, tidigare vd, som nu kommer ägna sig åt sina sidoprojekt.

Logtrade Technology grundades 1992 och 2008 lanserade företaget sin kärnprodukt: ett molnbaserat transportadministrationssystem för leverans och frakthantering.   Logtrades långsiktiga vision är dock att skapa nya logistikstrukturer där produkter ska kunna röra sig och sälja sig själva i en cirkulär ekonomi.

– Vd-bytet sker i ett skifte då Logtrade satsar på att gå från TA-leverantör till att levererera ett operativsystem för det autonoma samhället, förklarar Fredrik Svedberg, och pekar på att Sara Ali lett den övergången hos Logtrade.

Framtiden kommer vara robotiserad och autonom, menar Fredrik Svedberg och Sara Ali, och människor sekundära i många system som idag delvis sköts manuellt: om det så handlar om retail, logistik, eller t ex vård. I det framtida IoT-samhället (sakernas internet) kommer operativsystem behövas, och ett sådant har Logtrade utvecklat.

– Vi har testat och provat olika delar av det här systemet, och närmar oss en kommersiell launch. Därför bestämde vi oss att det är dags för ett ledarskapsbyte för att ta nästa steg, och bygga en organisation som kan hantera det, säger Fredrik Svedberg.

Kunderna i första ledet kommer vara aktörer med egna produkter med stora distributionsnätverk, och vinsten på kort sikt kommer vara att saker inte försvinner eller hamnar fel, och delar av systemet testas just nu tillsammans med bl a Hawi och Scania Logistics.

Logtrade kommer även framgent agera som TA-leverantör.

Av Klara Eriksson