Slättö satsar på logistik i Finland

Slättös logistikbolag Evolv går in på den finländska logistikfastighetsmarknaden genom köpet av en hybridfastighet, ämnad för både logistik och handel, på 20 000 kvm i Tammisto utanför Helsingfors.

Evolv gör sitt första förvärv utanför Sveriges gränser genom köpet av fastigheten Tammiston Kauppatie 11 en hybridfastighet med lokaler anpassade för både logistik/lager samt för showroom/handel. Dagens hyresgäster utgörs av Warasto Finland, en fullservice tredjepartslogistikoperatör samt de starka koncepten Stadium Outlet, Lager 157 och Hobby Hall.

Tammisto är väl beläget längs motorvägarna som förbinder städerna i Helsingfors storstadsregion samt Helsinki-Vantaa International Airport. Slättö har även inlett rekryteringsprocesser för att bygga ett finskt team som ska stötta fortsatt expansion.

– Den här transaktionen är en viktig milstolpe för Slättö och vår fortsatta tillväxtstrategi. Vi har ett nordiskt mandat i två av våra aktiva fonder och vi har identifierat ett antal ytterligare potentiella affärer i Finland, både inom logistik och bostäder. Vi tar oss an den här möjligheten med stor entusiasm och vi ser fram emot att fortsätta driva tillväxt utanför Sveriges gränser. Vi kommer snart ha ett team av medarbetare på plats i Finland och innan utgången av 2022 förväntar jag mig att vi har förvärvat tillgångar till ett värde av minst 2 miljarder kronor, kommenterar Johan Karlsson, grundare och vd på Slättö.

Utöver den totala uthyrningsbara ytan på närmare 20 000 kvm inkluderar fastigheten även över 4 000 kvm outnyttjade byggrätter där Evolv planerar för utveckling av nya lokaler för last mile-logistik. Affärsplanen omfattar ett flertal gröna initiativ exempelvis energioptimering och solpaneler. Nordanö var säljarens rådgivare i transaktionen.