SLP köper Stålrörs lager i Halmstad

Fastighetsbolaget SLP fortsätter sin köpoffensiv med en “sale and lease back”-affär där SLP förvärvar Stålrörs 14 650 kvm stora lager och kontor i Halmstad för 112 miljoner SEK. Ett 15-årigt hyresavtal tecknas samtidigt för lokalen. Det blir bolagets tredje fastighetsaffär den här veckan.

SLP har genom fastighetsförvärv idag förvärvat och tillträtt Stålrör ABs lager och huvudkontor i Halmstad. Fastigheten, som har en uthyrningsbar yta om 14 650 kvm, är belägen i ett utmärkt logistikläge i Halmstad med mycket bra anslutningar till kringliggande infrastruktur. I samband med förvärvet ingås ett 15-årigt hyresavtal med Stålrör AB, som också är säljare av fastigheten (sale and lease back). Underliggande fastighetsvärde uppgår till ca 112 miljoner SEK och fastigheten genererar ett hyresvärde på 6,6 miljoner SEK.

– Vi har lyckats göra ett stort antal affärer där vi kan förvärva fastigheter från verksamhetsdrivande ägare och vi har gång på gång bevisat att vi på det sättet kan vara en del i hyresgästers stärkta fokus på sina kärnverksamheter. Som långsiktig fastighetsägare är det såklart alltid roligt att kunna växa tillsammans med våra hyresgäster. Det ger ett bra mervärde, både till våra hyresgäster och våra aktieägare, kommenterar Peter Strand, vd i SLP.

Stålrör-gruppen är familjeägd i andra generationen och har en historia som sträcker sig drygt 50 år tillbaka. Som specialister på stålrör lagerhåller man tusentals produkter i alla dimensioner.

Lisa Lindholm. Foto Stålrör AB

– När man som familjeägt företag väljer att renodla verksamheten och avyttra en fastighet vi har verkat i sedan många år tillbaka är det viktigt att hitta rätt. Vi är mycket glada över att få SLP som fastighetsägare och är övertygade om att det ger oss optimala förutsättningar för fortsatt tillväxt, kommenterar Stålrörs vd Lisa Lindholm.

Förvärvet blir SLPs tredje under veckan: I en annan sale and lease back-affär har bolaget köpt Assars industris 7 000 kvm stora logistikfastighet i Hillerstorp, Gnosjö, där ett tioårigt hyresavtal tecknats, och även köpt Emotion Logistics lager i Jönköping av Tosito, som genom affären blir minoritetsägare i SLP. Bolagets fastighetsbestånd omfattar efter förvärven en uthyrningsbar yta på cirka 610 000 kvm.

– På en marknad med hård konkurrens håller vi fortsatt högt tempo och har på kort tid lyckats komma i mål med ett stort antal bra förvärvsprojekt. Självklart är vår ambition att fortsätta på den vägen, kommenterar Peter Strand.