Snart träder nya drönarregler i kraft

Den 1 januari 2021 träder nya regler om drönare i kraft för hela EU. De viktigaste nyheterna är att det kommer att krävas drönarkort för att flyga med drönare, samt att alla operatörer måste registrera sig.

De nya reglerna innebär bland annat att alla operatörer som ansvarar för flygningar med drönare måste registrera sig hos Transportstyrelsen. Operatörerna får då ett operatörs-ID som deras drönare ska märkas med. Operatören kan antingen vara en person eller en organisation.

Fjärrpiloter (drönarpiloter) måste även utbilda sig. För den öppna kategorin sker utbildningen online på transportstyrelsen.se, med ett efterföljande kunskapstest. Vid godkänt resultat tilldelas man ett drönarkort som ger fjärrpiloten tillstånd att flyga med drönare. Det teoretiska utbildningsmaterialet finns redan att tillgå på Transportstyrelsens hemsida.

De nya reglerna ligger relativt nära Sveriges nuvarande regler, men drönare får olika indelning beroende på risknivå för flygningen. Drönare indelas i öppenspecifik och certifierad kategori. Precis som tidigare finns tre grundregler som alltid gäller vid drönarflygning. Dessa är att man inte får flyga utom synhåll, inte flyga högre än 120 meter utom i visa fall och inte heller flyga på ett sätt som kan vara farligt för andra.

Läs mer om de nya reglerna här.