Speeds system fortfarande nere

Den 21 september utsattes TPL-aktören Speed Group för ett IT-angrepp. Under måndagen meddelade bolaget att verksamheten fortfarande påverkas av angreppet, men att systemen successivt kommit igång under helgen.

IT-angreppet den 21 september innebar att bolagets interna system fick stängas ned, något som påverkat hela Speed Groups verksamhet.

“Tekniker har sedan dess arbetat med att lösa situationen och under helgen har system successivt kommit igång. Detta arbete fortsätter för att så snart som möjligt kunna återgå till normal verksamhet” skriver bolaget på sin hemsida.

– Vi tar situationen på största allvar och vårt fokus just nu ligger på att lösa problemet. De framsteg vi gjort under helgen gör att vi ser positivt på utvecklingen. Delar av verksamheten är i gång och medarbetare fortsätter med sina arbetsuppgifter. Vi har också en tät och löpande dialog med våra kunder, kommenterar Camilla Parneving, kommunikations- och marknadschef på Speed Group.

“Det är så mycket info jag har i nuläget” skriver hon vidare i ett sms till Dagens Logistik.

Speed Group är en av Svergies största TPL-aktörer med huvudkontor i Borås och totalt sex lagersiter i Borås, Göteborg och Stockholm. Totalt har Speed 200 000 kvm lageryta, där majoriteten finns i Borås och omkring 750 anställda i TPL-verksamheten. Bolaget har också omfattande verksamhet inom bemanning och rekrytering och sysselsätter totalt omkring 1 600 personer, med en omsättning på drygt 1 miljard SEK.

Av Hilda Hultén