Ingrid Capacity bygger stort batterilager i Karlshamn

Sveriges hittills största batterilager kommer att byggas i Karlshamn, av det unga bolaget Ingrid Capacity. Anläggningen, som ska balansera elnätet och därmed press priserna, förväntas enligt BLT bli landets största.

I juli blev det känt att Ingrid Capacity AB (grundat 2021), Karlshamns energi och Karlshamns kommun har avtalat om att etablera ett batterilager på 2,8 megawatt, invid Karlshamns Energis kraftstation.  Nu diskuteras ytterligare en Karlshamnsetablering i närheten av Eons kraftstation – en anslutning på upp mot 70 megawatt. Syftet är att lagret ska användas för att balansera produktion och förbrukning i elnätet och därigenom få ner elpriset.

– Tanken är att koppla in sig i den stationen. Syftet med batterilagret är att när det är ett billigt elpris och överskott på el kan man ladda batterierna för att sedan kunna skjuta in kapaciteten på nätet igen när det finns ett underskott, förklarar Mathias Wijk, etableringschef på Karlshamns kommun, för BLT.

Etableringen av batterilagret beräknas kosta runt 350 miljoner kronor och ge en anslutning på 70 megawatt. En effekt som kan jämföras med en stad på cirka 100 000 invånare, när den har sitt största effektbehov.
Anläggningen förväntas att vara under uppbyggnad hösten 2023.

– Eon säger att Karlshamn är en punkt i systemet som har bra förutsättningar för att öka effektuttaget. Vi vet att hela samhället ska elektrifieras på sikt och kan vi i Karlshamn erbjuda stabil elförsörjning är vi mer konkurrenskraftiga i framtiden för andra typer av investeringar.

Den mindre anläggningen, på 2,8 megawatt, ska kopplas in på Karlshamns energis elnät och kommer därmed ha möjlighet att stabilisera det lokala nätet. Den större anläggningen som planeras i Horsaryd har som syfte att stabilisera Sveriges elnät enligt BLT.