Stena Line och Göteborgs Hamn AB skriver inriktningsavtal om flytt till Arendal

Stena Line och Göteborgs Hamn AB ska tillsammans arbeta för att möjliggöra en flytt av Stena Lines terminaler och hamnverksamhet från centrala Göteborg till Arendal från 2027, på den mark som förvärvades av Platzer i september.

I september 2021 köpte kommunala bolaget Göteborgs Hamn AB en fastighet med 108 000 kvm mark och tre befintliga byggnader, 200 meter kaj och en vattenareal på 69 000 kvm, av Platzer för 475 miljoner SEK, för att ge plats åt Stenas färjeverksamhet.

– Efter att hamnen säkrat mark och avtal med kringliggande verksamheter finns nu en lämplig fysisk plats och en grundläggande layout. Med det har vi tillsammans skapat förutsättningar för att kunna gå vidare med ett ersättningsläge som gynnar Stena Lines verksamhet, som är rimmar med hamnens ambition att konsolidera hamnverksamheterna i ytterhamnarna, samtidigt som staden får tillgång till centrala ytor för stadsutveckling, kommenterar Elvir Dzanic, vd på Göteborgs Hamn AB, i ett pressmeddelande.

Avtalet för tomterna där Danmarks- och Tysklandsterminalerna ligger har tidigare förlängts till år 2035. I avtalen har man dock tagit höjd för en tidigare avflyttning om detta skulle vara påkallat av stadsutvecklingen och detta har nu aktualiserats som en följd av beslutet om att genomföra Lindholmsförbindelsen.

Ambitionen är att “både kunna stärka Göteborg som ett hållbart nordiskt godsnav och den gemensamma visionen om hållbar sjöfart och hamnhantering, och gå hand i hand med kommunens planer på att utveckla en tät blandstad längs älvstränderna.”, enligt pressmeddelandet.

Tanken är att Stena Line ska kunna tillträda ett 25-årigt arrendeavtal i Arendal senast den 1 januari 2027.

– Vi vill driva utvecklingen inom hållbar sjöfart och växa tillsammans med Göteborg. Vi går positivt in i diskussionerna om ett nytt läge för vår hamn och våra terminaler för att vi tror att det kan ge både oss och branschen möjlighet att öka omställningstakten, kommenterar Niclas Mårtensson, vd på Stena Line.