Platzer säljer del av Arendal till hamnen

Platzer säljer en fastighet med 108 000 kvm mark med tre befintliga byggnader, 200 meter kaj och en vattenareal på 69 000 kvm, till Göteborgs Hamn för 475 miljoner SEK. Tanken är att området på sikt ska utvecklas för Stenas roro- och färjeverksamhet.

Fastigheten Arendal 764:720, som Göteborgs Hamn nu köper, är en del av den fastighetsportfölj som Platzer förvärvade av Volvo år 2016.

Våren 2020 tecknade Platzer en avsiktsförklaring med hamnens ägare Göteborgs stad om kajområdet i Arendal, med målet att få till ett köp av marken under 2020. Men nu blir köpet av marken äntligen av.

– Vi är intresserade av de kajmetrar som finns mellan Älvsborgsbron och Torshamnspiren för att kunna utveckla hamnverksamheten, sa Arvid Guthed, hamnutvecklingschef på Göteborgs Hamn i samband med att avsiktsförklaringen tecknades. 

Målet är att på sikt lokalisera om Stenas färjeverksamhet till Arendal för att göra plats för vidare stadsutveckling där färjeterminalen ligger idag. Bland annat diskuteras en ny fast förbindelse för kollektivtrafik över älven.

Affären, som är värd 475 miljoner SEK och först ska godkännas av kommunfullmäktige, omfattar en fastighet med cirka 108 000 kvm mark, varav tre befintliga kontors- och industribyggnader på totalt 49 000 kvm, en vattenareal på cirka 69 000 kvm samt del av kaj till ett överenskommet fastighetsvärde om 475 mkr.

Enligt Platzer gynnar den förestående hamnutvecklingen i Arendal bolagets övriga mark i området.

– Genom denna försäljning stärker vi Arendals koppling till hamnen och områdets position som Sveriges bästa logistikläge. Det ger oss även möjlighet att vidareutveckla övriga Arendal med hamnnära logistik. Samtidigt välkomnar vi hamnens ambition att utveckla hanteringen av rullande last inom roro- och färjesegmentet på platsen, kommenterar Platzers vd P-G Persson affären.

Elvir Dzanic. Foto Göteborgs Hamn

Arendal ska under de kommande åren förtätas, och enligt Göteborgs hamns vd Elvir Dzanic finns hamnens utvecklingspotential vid Ytterhamnarna:

– De investeringar som gjorts över tid av såväl Göteborgs Hamn som Trafikverket och Trafikkontoret i form av utvecklad farled, terminaler, väg- och järnväg parallellt med transportindustrins utveckling ger att den fortsatta expansionen av hamnen sker naturligt i Ytterhamnarna, kommenterar Elvir Dzanic.

Av Hilda Hultén