Uppåt för H&M – men frakfrågan oroar

H&Ms styrelse föreslår en aktieutdelning på 6,50 kronor per aktie – den första efter att pandemin slog till, det meddelades när delårsresultatet presenterades igår. Samtidigt saknas varor i butikerna.

Med anledning av den osäkerhet som coronapandemin medfört har ingen vinstutdelning beslutats sedan våren 2019. Styrelsen har sedan pandemin slog till med full kraft löpande analyserat den globala situationen, marknadsförhållanden och bolagets finansiella ställning utifrån pandemins påverkan för att se om en utdelning är möjlig.

”Styrelsen anser nu att H&M-gruppens förbättrade lönsamhet, starka finansiella ställning och stabiliserade marknadsförhållanden i kombination med vår förmåga att hantera pandemins påverkan på vår verksamhet möjliggör en utdelning. Även efter utdelningen är vi finansiellt starka och kommer kunna fortsätta investera i kunderbjudandet och vår verksamhet och därmed stärka vår position ytterligare”, kommenterar styrelseordförande Karl-Johan Persson.

I tredje kvartalet 2021 kunde bolaget redovisa ett starkt rörelseresultat om MSEK 6 272 och ett kassaflöde från den löpande verksamheten om MSEK 37 210. Likvida medel uppgick till MSEK 35 298 vid balansdagen 31 augusti 2021.

Växande e-handel och färre butiker är strategin framåt för H&M. Utmaningarna för H&M är precis som alla andra globala företag i nuläget främst leveransutmaningar.
– Det finns vissa höstvaror som till exempel stickade plagg som inte kommit in i butik. Vi ser att produktionen gått starkt framåt och där är vi på en bra nivå. Det är framförallt hamnsituationen även om vi ser att vi går i rätt riktning och är flexibla, säger H&Ms vd Helena Helmersson enligt TT.
Ytterligare en utmaning för bolaget har varit situationen i Kina där företaget under 2021 har varit utsatta för en onlinebojkott.
– När det kommer till Kina är vi fortfarande i en komplex situation och kan tyvärr inte svara på några frågor.