Stena sjösätter superfärja efter förlustår

För första gången i Stenas 80-åriga historia har rederiet gått med förlust, med 4,9 miljarder kronor. Det visar rederiets årsrapport för 2020. Samtidigt moderniserar Stena Line fartygsflottan och sjösätter den första av sina två nya superfärjor.

2019 gjorde Stena ett totalresultat före skatt på 240 miljoner kronor i vinst. Under pandemiåret 2020 tappade bolagets färjerederi Stena Line dock 75 procent av passagerarna, en bidragande orsak till att Stena-koncernen landade på 4,9 miljarder kronor i förlust före skatt.

“Lyckligtvis fick vi stöd av regeringar i form av statsgarantier för specifika lån liksom annat stöd som hjälpte oss att hålla vår färjeverksamhet i stort sett intakt. Som en följd av detta har vi ackumulerat betydande likvida medel vilket låter oss fortsätta göra allt det vi gör med ett rimligt tidsperspektiv”, skriver Stena Lines vd Niclas Mårtensson i årsrapporten.

Parallellt med pandemin och förluster är rederiet mitt i en modernisering av sin fartygsflotta. 2018 beställde man två nya superfärjor som ska levereras under 2022, och som är 30 procent större och mer energieffektiva än rederiets befintliga färjor, där den första sjösattes i det kinesiska varvet den 24 maj. Niclas Mårtensson kommenterar även detta i årsrapporten.

Niclas Mårtensson. Foto Emelie Asplund/Stena Line.

“Det kan te sig märkligt att vi i dessa tider genomför ett enormt investeringsprogram i nya färjor designade för effektiv transport av chaufförsbundna lastbilar och trailers. Vi tror att besöka vänner och åka på semester med bil kommer att få ett uppsving efter att pandemin är över. Att köra med bil upplevs mer privat än att flyga. E-handel kräver mer frekventa transporter och vi har fördelen att uppleva ökande fraktvolymer.”

De nya färjorna är 240 meter långa och har en lastkapacitet på 3 600 längdmeter. De är också förberedda för att konverteras till alternativa bränslen som LNG eller metanol. De är också utrustade med koppling för landström vid hamnuppehåll och kan i framtiden konverteras till laddhybrider.

– Dessa två nya superfärjor representerar en viktig del av vår hållbara tillväxtresa framåt och vi ser fram emot att välkomna dem till flottan nästa år, avslutar Niclas Mårtensson.