Större fartyg sätts in på linjen Kapellskär-Nådendal

I början av nästa år ersätter Finnlines, Stockholms Hamnars största roro-kund, ett av dagens fartyg på linjen Kapellskär-Långnäs-Nådendal med det större MS Europalink. Genom bytet ökar lastkapaciteten på sträckan med 1 200 längdmeter.

Den 27 januari sätter finska rederiet Finnlines in ett större fartyg på sträckan Kapellskär-Långnäs-Nådendal. Det större ropax-fartyget MS Europalink ersätter nuvarande MS Finnfellow. Det är 219 meter långt, har en total lastkapacitet på 4 200 längdmeter och plats för 500 passagerare. Bytet utökar lastkapaciteten med 1 200 längdmeter och tillsammans med MS Finnswan kommer MS Europalink trafikera linjen med 14 anlöp i veckan till Kapellskärs hamn.

– Det är otroligt positivt att vår största roro-kund fortsätter att expandera och satsa på Kapellskärs hamn. Vi har ett långt och bra samarbete med Finnlines vilket gör att vi kan utvecklas tillsammans, kommenterar Peter Lundman, driftchef på Kapellskärs hamn.

Kapellskärs hamn är Stockholms Hamnars största godshamn och har under första halvan av året ökade godsmängder jämfört med 2020. Totalt fraktas ca 3,5 miljoner längdmeter gods genom hamnen varje år.

– Sjöfarten är ett energieffektivt trafikslag. Att större godsmängder nu har möjlighet att transporteras sjövägen till och från Mälardalen, där halva Sveriges konsumtion sker, är mycket glädjande, kommenterar Nicklas Ebersson, marknadsansvarig gods på Stockholms Hamnar.