Synsams glasögonfabrik hamnar i Östersund

I oktober meddelade Synsam Group att glasögonproduktionen flyttas från Asien till Sverige, som en del i företagets hållbarhetsagenda. Nu är det klart att Synsams fabrik- och innovationscenter uppförs i Östersund med cirka 200 nya arbetstillfällen.

Under hösten fördes samtal med Ockelbo kommun om en eventuell etablering i kommunen. Kommunens förslag underkändes dock av förvaltningsrätten. Därför blev det naturligt att återuppta och fördjupa dialogen med Östersund. Överenskommelsen bygger på en privat affärsuppgörelse där ”Hangar 90”, som tillhört Jämtlands flygflottilj, nu transformeras till ett toppmodernt innovationscenter och produktionsanläggning för glasögon.

– Östersund blir en perfekt plattform för Synsam Group att bygga vår nuvarande och internationella affär. Här finns ett bra lokalt näringsliv i en expansiv region med en välutvecklad infrastruktur och naturen runt knuten. Dessutom kan vi återanvända en befintlig lokal vilket är en fördel ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Håkan Lundstedt, vd och koncernchef Synsam Group, i pressmeddelandet.

Anställningsbehovet beräknas till 200 arbetstillfällen och därmed blir Synsam en av Östersunds största privata arbetsgivare. Synsams fabrik- och innovationscenter, som även kommer inrymma ett utbildningscenter inom ögonhälsa och vara en destination för både kunder och näringslivet, väntas stå klar för produktionsstart under början av 2022.

– Vi befinner oss i en turbulent tid. Coronapandemin har satt fingret på sårbarheten i de globala försörjningskedjorna. Även om beslutet att flytta hem produktionen fattades innan pandemin och med vår hållbarhetsstrategi som grund, har vi stärkts ytterligare i övertygelsen om att vi gjort rätt analys, avslutar Håkan Lundstedt.

På onsdagens pressträff i Östersund medverkade även Susanna Löfgren, tillförordnad landshövding i Jämtland. Hon passade på att hälsa Synsam Group välkomna till länet.

– Detta är en historiskt stor och viktig etablering för Jämtland som bidrar till att skapa intresse för oss som en attraktiv näringslivsregion. Särskilt glädjande är Synsam Groups stora fokus på hållbarhet i både uppförandet av fabriken och i hela glasögonproduktionen och att de har modet att flytta hem produktionen till Sverige och Jämtland. Det visar att en hållbar omställning verkligen är möjlig.

Fakta om Synsam Groups nya fabrik- och innovationscenter:

  • Namn: Synsam Group Innovationscenter AB
  • Produktionskapacitet: Över en miljon glasögon per år.
  • Byggnaden: Synsams fabrik- och innovationscenter uppförs i Östersund (före detta Jämtlands flygflottilj Hangar 90 på Frösö Park) och uppgår till cirka 8100 kvm. Både exteriör och interiör återanvänds i så stor utsträckning som möjligt.
  • Antal anställda: Anställningsbehovet beräknas till 200 årsarbeten. Därutöver sysselsätter Synsams fabrik- och innovationscenter ett stort antal andra personer i produktions- och försäljningskedjan.
  • Innovation, utbildning och möten: Anläggningen blir både ett innovations- och utbildningscenter samt en destination, inte bara för Synsam Group, utan även för kunder från när och fjärran, näringslivet samt för utbildningar inom ögonhälsa.
  • Investering: Den totala investeringen för Synsam Group uppgår till ca 250 mkr över tre års sikt.
  • Fastighetsägare: Frösö Park Fastighets AB.