Kuehne+Nagel köper asiatiska logistikföretaget Apex International

Apex är ett av Asiens ledande företag inom flygfrakt. Under 2020 hanterade företaget en total fraktvolym via flyg på ca 750 000 ton och 190 000 TEU genom sjöfart. Förvärvet blir det största i Kuehne+Nagels historia.

Apex International har 1 600 anställda och omsätter flera miljarder dollar. Genom affären vill företaget ge mer värde åt sina kunders försörjningskedjor och expandera sitt globala logistiknätverk.

– Med Kuehne+Nagel har vi hittat en strategisk aktieägare och logistikgrupp med mer än 130 års arv. Vi kommer komplettera deras existerande team inom global flyglogistik samtidigt som vi erbjuder vår ledning och nyckeltalanger unika karriärmöjligheter, kommenterar Tony Song, styrelseordförande och vd för Apex.

Kuehne+Nagel har de senaste åren arbetat för att utöka och utveckla sina affärer i Asiens Stillahavsområde. Genom köpet av Apex blir de en ledande aktör och kan fortsätta växa i området.

– Asiatiska Stillahavsområdet har genomgående visat sig vara en av de viktigaste drivkrafterna för global handel. Förvärvet av Apex är ännu en viktig hörnsten i vår strategi och fullgörande av gruppens ambitioner i området, kommenterar dr. Joerg Wolle, styrelseordförande i Kuehne+Nagel International.

Köpet kommer finansieras med likvida medel och, om nödvändigt, med tillgängliga kreditmedel. När köpet är avslutat kommer en mindre andel aktier i Apex stanna hos ledningen av Apex. Sedan ska företaget fortsätta operera separat men inom Kuehne+Nagel-gruppen.