Fraktkrisen: En perfekt men övergående storm

– Pandemin har varit en perfekt storm, men det är inte det nya normala, spår Jacob Minnhagen på Göteborgs Hamn. Under ett webinar Sweden China Trade Council (SCTC) regi i veckan, beskrev han pandemins påverkan på sjöfarten och de fraktstörningar som uppstått.

Fraktkostnaderna från Kina till Europa har stigit till rekordnivåer under de senaste månaderna. Hur och varför hände detta, och vad vi kan vi förvänta oss framåt, var temat för ett webinar den 23 februari, arrangerat av SCTC. 

Jacob Minnhagen, affärsutvecklare Göteborgs Hamn AB, beskrev där hur fraktkrisen uppstått och utvecklats under pandemin. 

– Det första covid-utbrottet i Kina inföll med kinesiska nyåret, vilket gjorde att det blev en lägre period som produktionen var nedstängd än vanligt. Många rederier tog då tillfället i akt att underhålla sina fartyg, och exempelvis installera skrubber-teknik för att möta svavelutsläppskraven som kommer. Det gör att färre fartyg än normalt har funnits i trafik det senaste året.

Totalt har den globala sjöfarten haft intäktsbortfall på 300 miljoner dollar i veckan som bransch, och många rederier ställde in linjer till och från Kina förra våren, berättar Jacob Minnhagen. 

– Man minimerade skadan genom att minska trafiken och försökte också hålla godset i Asien, för att inte överlasta marknaderna i Europa.

– Det har varit ett stort fokus på Asien-USA-rutterna, och har inte kommit in så mycket godsfartyg till Europa, säger Jacob Minnhagen. Foto Göteborgs Hamn AB

“Ganska tufft läge nu”

När USA som första marknad återhämtade sig i somras flyttades mycket fartygskapacitet dit. 

– Det har varit ett stort fokus på Asien-USA-rutterna, och har inte kommit in så mycket godsfartyg till Europa. Så när marknaden kom igång även i Europa framåt hösten fanns inte kapacitet nog. 

E-handeln, och att det faktum att konsumenterna spenderar mer av sina pengar på varor än tjänster under pandemin, driver på transportbehovet. Störningarna har lett till obalans i fraktbärare och kapacitet, och efter årsskiftet när många transportkontrakt gick har priserna på containerfrakt från Asien till Europa rusat. Nu ligger priserna ca 500 procent högre jämfört med samma tid förra året. 

Priserna på containerfrakt Kina-Europa ligger ca 500 procent högre än för ett år sedan. Foto Göteborgs hamn

– Det är ett ganska tufft läge just nu. Den starka efterfrågan i marknaden fortsätter och det finns en massa gods som står i Kina, som väntar på att lyftas ut efter att kinesiska nyåret är slut, och inga fartyg tillgängliga för att lyfta den kapaciteten.

Förutom en brist på tomcontainrar att lasta godset i i Kina och fartyg att frakta dem med, finns det också en generell brist på chaufförer både i Europa och USA, som förstärks av begränsningar och sjukdomsutbrott i hamnar och terminaler. Särskilt på USAs västkust med hamnarna i Los Angeles och Long Beach ligger rekordmånga fartyg och väntar på att lossas

– Hamnarna där kämpar för att komma ikapp med produktionen och få tillbaka fartyg och tomcontainers till systemet. 

Enligt Jacob Minnhagen kommer den tuffa situationen fortsätta i minst några månader till. 

– Det kommer bli bättre, framförallt när man minskar på lockdowns och det successivt byggs upp mer kapacitet. Marknaden kommer på sikt stabiliseras, men det kan nog ta nästan hela 2021. 

Perfekt storm – inte nya normala

Många pratar nu om att styra om till mer regional produktion, men enligt Jacob Minnhagen kommer Kina även fortsatt vara en stor favorit för världen. 

– Där finns stor produktionskapacitet och en välfungerande infrastruktur för att få ut godset. Många företag tittar nu på alternativa försörjningskedjor, med produktion i andra delar av världen, men det finns sällan tillräckligt bra infrastruktur för det. 

Kinas välutbyggda infrastruktur och höga godskapacitet borgar för att landet förblir en produktionsfavorit även i framtiden. Foto Port of Shanghai

Han ser också en ökad efterfrågan på lagerytor som en konsekevens av pandemin. 

– E-handelns tillväxt driver på behovet, men många tillverkande företag ser också till att ha bygga upp en större buffertlagring nu, för att minska risken för produktionsstörningar eller varubrist, så det driver ett ökat lagerbehov. 

Hans främsta tips är att skapa en bra dialog med sina leverantörer i hela kedjan, för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för att få sin försörjning och reagera på eventuella störningar framåt. 

– Pandemin är ett extremläge, den här nivån på kapacitetsbrist och prisökningar har vi aldrig sett tidigare. Det är en “perfekt storm” på global nivå. Men detta kommer inte att bli det nya normala. 

Av Hilda Hultén