Northvolts fabrik i Borlänge försenas med två år

Att göra om det gamla pappersbruket i Borlänge för battericellsproduktion har visat sig kosta för mycket i förhållande till mängden celler som kan produceras. Därför styr Northvolt om planen till att fokusera på produktionen av katodmaterial i fabriken. Skiftet försenar produktionsstarten med minst två år. Det skriver Dagens Nyheter.

Ytterligare Northvoltfabrik – i Borlänge

Efter Skellefteå och Göteborg kommer beskedet om ytterligare en Northvoltfabrik – men inte för battericeller utan för s k “katodmaterial”, som kommer användas för battercellsmontering i Northvolt 1-fabriken i Skellefteå, och på sikt i Göteborg. Northvolt kommer att köpa och göra om Stora Ensos nedlagda pappersmassefabrik i Borlänge för ändamålet.