E-handelsåret summerat: fler paket – mindre pengar

Svensk Handels E-handelsindikator skattar e-handelns omsättning under 2023 till 144 miljarder kronor, en minskning med 8 procent jämfört med 2022. Samtidigt ökade paketvolymerna med 8 procent – en kombination av minskade köpesummor och ett ökat antal utlandspaket – “Temu-effekten”.