Oro för hämmad elomställning

I ett inspel till Energimyndigheten och Trafikverket ger REEL sin syn på hur omställningen till elektrifierade tunga transporter ska stöttas, där inköpsstöd pekas ut som avgörande. Att regeringen vill slopa reduktionsplikten oroar dock branschen: “Ett sådant beslut skulle påverka omställningen negativt” säger Andreas Josefsson på REEL.

Elektrifierade transporter – så påverkas logistiken

Elektrifieringen av tunga transporter påverkar inte bara räckvidden utan medför också mer volatila bränslekostnader, som på sikt kan påverka var logistikverksamheter förläggs menar Andreas Josefsson, projektledare för REEL på CLOSER. 
– I ett dieselbaserat system är bränslepriset i stort sett samma i hela Svergie. I ett elektrifierat system varierar energipriserna stort, både geografiskt och över dygnet.

400 miljoner till utrullning av eldrivna tunga lastbilar

Staten och industrin går tillsammans in med drygt 400 miljoner kronor för att stötta de två projekten Reel och E-Charge, som ska skynda på elektrifieringen av tunga lastbilar. Satsningen sker via programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI).