Trafikverket samordnar sjöfartens omställning

Regeringen förlänger Trafikverkets uppdrag som samordnare för sjöfartens klimatomställning. En ny uppgift i uppdraget blir att etablera en samverkansplattform med relevanta offentliga aktörer för innovationsupphandlingar.

Regeringen förlänger uppdraget till Trafikverket i de delar som fokuserar på sjöfartens omställning till fossilfrihet samt ökad överflyttning till sjöfart för att bidra till ökad intermodalitet i godstransportsystemet.

En ny uppgift för samordnaren blir att etablera en samverkansplattform med relevanta offentliga aktörer, till exempel på lokal och regional nivå, för att utveckla former för innovationsupphandlingar som kan påskynda sjöfartens omställning till fossilfrihet samt elektrifiering.

– Sjöfarten är en viktig del av transportsystemet. Efterfrågan på transporter väntas öka och till 2045 är målet att sektorn ska nå i princip nollutsläpp. Det finns därför behov av att stärka svensk sjöfarts konkurrenskraft och främja arbetet för fossilfrihet, kommenterar infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Vidare ska Trafikverket fortsatt föra dialog med hamnar, rederier, transportköpare och andra berörda aktörer för att stötta arbetet med att etablera så kallade gröna sjöfartskorridorer.

Uppdraget består av ett antal deluppdrag och ska slutredovisas senast 30 juni 2027.