Verdion köper ny Brownfield i Göteborg

Brittiska logistikfastighetsutvecklaren Verdion förvärvar ytterligare en fastighet för brownfield-utveckling i Göteborgsområdet av Corem. På den 44 000 kvm stora fastigheten ska drygt 18 000 kvm logistik utvecklas på spekulation.

Den förvärvade fastigheten är 44 000 kvm stor och utgör en del av ett etablerat industri- och logistikområde i Backa på Hisingen, Göteborg. Den har goda anslutningar till såväl E45 och E20 som Göteborgs hamn. Säljare är Corem Property Group som avyttrat en hel del logistik det senaste året.

Verdion planerar att riva befintlig byggnation för att maximera fastigheten genom att spekulativt utveckla en 18 130 kvm stor logistikanläggning som beräknas stå färdig under fjärde kvartalet 2025. Anläggningen kommer innefatta lager-, kontors- och entresolutrymmen med fokus på hållbarhet. Ambitionen är att uppnå miljöcertifieringen Breeam Excellent. Anläggningen kommer kunna hyras ut i sin helhet eller delas upp i flera enheter.

– Förvärvet är en utmärkt möjlighet för ny stadsnära logistik som kommer att tjäna Göteborgs konsumentmarknader. Vi känner till området väl, med fantastiska transportförbindelser och hög efterfrågan från hyresgäster, i kombination med ett lågt utbud av moderna ytor. Genom utveckling kommer vi att tillföra ett stort värde till platsen och skapa en anläggning utformad för att möta framtida behov hos stadsnära logistikföretag. Vår pipeline för nya investeringar och utvecklingsprojekt i Sverige växer och vi avser att fortsätta utöka vår portfölj över hela landet, kommenterar Fredrik Salman, Investment Manager på Verdion.

Verdion kommer inom kort att slutföra utvecklingen av en 18 000 kvm ny distributionsyta i Bäckebol, Göteborg, endast fem km från förvärvet i Backa.