Vertikal odling – nytt fokusområde för Swisslog

Att odla inomhus på höjden med hjälp av automationslösningar bidrar till samhällets livsmedelsförssörjning och minskar globala transporter, något automationsjätten Swisslog tagit fasta på. “Utvecklingsområden som vertikal odling och digitalisering av intralogistik blir allt viktigare globalt sett” kommenterar Swisslogs vd Christian Baur.  

Pandemin och marknadsutmaningarna gjorde att Swisslog tappade 12,1 procent i omsättning 2020. Omsättningen låg på 5,3 miljarder SEK globalt 2020, mot 6,1 miljarder SEK 2019. Totalt tappade Swisslogs ägare Kuka-koncernen, som bl a har automation inom flygindustrin, 19 procent i omsättning 2020. Trots utmaningarna har Swisslog lyckats göra flera uppmärksammade och lyckade installationer under det gångna året. Bland annat används bolagets helautomatiserade robotplockningslösning för mixade lastpallar vid dm-Drogerie Markts distributionscenter utanför Berlin, som vann German Logistics Award 2020 (Deutscher Logistik-Preis). 

Christian Baur, foto Swisslog.

– Projektet är ett av Centraleuropas största intralogistikprojekt under senare år. Ett annat framgångsrikt projekt var en IKEA-anläggning i Asien, som togs i drift helt via fjärrsupport, säger Chistian Baur i en marknadskommentar. 

Mikrolager för mat

Swisslog ser även nya områden där logistikautomation kan komma väl till pass. Ett sådant är livsmedelsindustrins utmaningar inom produktion och last mile-distribution. 

– Micro-fulfillment för e-handel med dagligvaror, vertikal odling och digitalisering av intralogistik blir allt viktigare globalt sett, kommenterar Chistian Baur. 

Under det senaste året har Swisslog bland annat tecknat kontrakt med två amerikanska livsmedelsaktörer; snabbköpskedjan H-E-B och Peapod Digital Labs, affärsenheten för digitalisering och e-handel inom Ahold Delhaize USA, för att bygga upp “micro fulfillment centers”

– Mikronav hör framtiden till, då distributionslogistikens närhet till slutkunden är viktig. Det handlar om lägre transportkostnader, helautomatiserade lager och minskat tryck på transportföretagen. I USA och Asien har denna utveckling redan kommit långt och erbjuder en överlägsen varuhantering, i jämförelse med den vi ser i Europa.

Automatiserad vertikal odling

Ny automation för vertikal odling, bild Swisslog.

På livsmedelsproduktionssidan är vertikal odling ett nytt fokusområde för Swisslog. Odling på höjden inomhus möjliggör lokal odling nära slutkund, vilket medför färre transporter och ett bidrag till livsmedelsförsörjningen lokalt. Tekniken sparar också utrymme, vilket gör det möjligt att odla livsmedel även i städerna.

– De första pilotprojekten visar att vertikal odling kan producera mer mat med mindre vatten än traditionellt jordbruk. Dessutom kan användningen av gödsel och bekämpningsmedel minskas betydligt. Plantorna utsätts inte heller för yttre miljöpåverkan som temperaturväxlingar, skadedjur eller årstidsväxlingar, förklarar Baur.

Av Hilda Hultén