295 000 nya säljare till Amazon

Enligt en undersökning av Finbold har Amazon hittills tagit in 295 000 nya säljare under 2021. Det är en ökningstakt på 3 700 säljare dagligen. En av anledningarna uppges vara att plattformen har underlättat för säljare att nå ut under pandemin.

I pandemins kölvatten har e-handelsjätten sett en stor ökning av antalet tredjepartsförsäljare, speciellt i USA där nedstängningarna gjort att fler kunder söker sig till e-handeln. Handlarna i hårt drabbade områden vänder sig till plattformen för att nå ut till dessa kunder.

Enligt rapporten representerar eventuellt de nya säljarna mindre företag som vill sätta fart på sin tillväxt genom att utnyttja Amazons etablerade plattform. Plattformen erbjuder exponering mot nya kundgrupper och den ökade trafiken ger fler kunder. Men konkurrensen hårdnar.

Ökad konkurrens

Den stora ökningen nya säljare innebär att konkurrensen på plattformen ökar, men inte bara mellan olika tredjepartssäljare. Även Amazons egna produkter skapar konkurrens, särskilt som de ibland ligger lägre i pris. För att produkter ska rankas högt på hemsidan måste företag köpa annonser och buda för att nå topposition.

Finbold avslutar sin rapport med att säga att säljare på marknadsplatsen måste tänka strategiskt kring hur de ska hantera e-handelsjätten. Det finns alltid en risk att inte lyckas ta del av vinsterna från partnerskapet.