Apotea ansluter till de globala klimatmålen – första e-handeln i Sverige

Sveriges största nätapotek, Apotea.se, har fått sina klimatmål godkända av Science Based Targets, SBT. Företaget blir nu den första svenska e-handeln att ansluta sig till de globala klimatmålen, med målet max 1,5 graders uppvärmning.

Science Based Targets, SBT, är ett internationellt samarbete som hjälper företag att sätta klimatmål baserade på forskning för att nå upp till målen i Parisavtalet. Målen omfattar hela värdekedjan, och innebär att man dels minskar de egna utsläppen, dels ställer krav på leverantörerna – och att omställningen därigenom sprids uppströms i försörjningskedjan. Tidigare svenska företag som anslutit sig är bl a Coop, Ica, Volvo, Scania, H&M med flera. Forskningen betonar att uppvärmningen inte bör överskrida 1,5 grader för att undvika de värsta klimatförändringarna.

Apotea har gjort en inventering av verksamhetens utsläpp som ligger till grund för deras nya mål. Den 10 juni blev verksamhetsmålen officiellt godkända av SBT och företaget ansluter nu till de 1 500 bolag världen över som redan anslutit sig till de globala klimatmålen.

– Vi är glada och stolta över att Apotea är den första e-handeln i Sverige att få sina klimatmål godkända av Science Based Targets. Det innebär att vår verksamhet har ett vetenskapligt förankrat klimatmål som följer Parisavtalet för att bidra till att minska den globala uppvärmningen, kommenterar Sofia Modig, hållbarhetschef på Apotea.