Axfoods Bålstalager får Nordens största solcellstak

Dagabs, Axfoods logistikbolag, nya automatiserade logistikcenter i Bålsta kommer utrustas med en solcellsanläggning med en yta om 80 000 kvm och en årlig produktion på ca 7 880 MWh. Lagret som byggs av Logicenters kniper också platsen som Nordens största solcellstak från Postnord.

Logicenters började bygga det nya högautomatiserade logistikcentret i Bålsta för tre år sedan, som när det står klart 2023 kommer vara 126 000 kvm stort med 30 meter i takhöjd. Takytan är på 104 000 kvm och den nya solcellsanläggningen kommer uppta 80 000 kvm. Satsningen är ett samarbete mellan Dagab, hyresvärden Logicenters och leverantören Solkompaniet.

– Logicenters har för närvarande drygt 20 anläggningar med installerade solcellsanläggningar, en siffra som vi håller på att fördubbla genom pågående kunddialog. Vi är väldigt stolta och glada över detta samarbete som är en riktig solskenshistoria, kommenterar Matthias Kettelhoit, vd för Logicenters.

Solcellsanläggningen planeras vara klar till hösten, omfattar drygt 16 000 paneler och förväntas producera 7 880 MWh årligen. Bålstalagret knuffar därmed ner Postnords TPL-lager i Norrköping från förstaplatsen som Nordens största solcellstak.

– Våra stora satsningar på solenergi är en del av den större gröna omställning som vi driver för att skapa ett mer hållbart matsystem. Tillgången till mer förnybar energi i samhället är avgörande för att kunna bromsa klimatförändringarna i tid, kommenterar Klas Balkow, vd och koncernchef för Axfood.

Upplägget är ett så kallat PPA-avtal (Power Purchase Agreement) där Axfood åtar sig att köpa all den el som produceras under de närmaste 25 åren. Logicenters hanterar installation, drift och skötsel genom Solkompaniet. Axfood har också möjlighet att sälja vidare eventuell överskottsproduktion.