Byggbranschen behöver logistiker

Enligt Ramirentrapporten 2021, en undersökning av bl a hållbarhet, digitalisering och kompetens inom byggindustrin, efterfrågar branschen allt mer specialkompetenser. Högt på listan av efterfrågade kompetenser ligger hållbarhetsexperter och logistiker.

Enligt Byggföretagens senaste medlemsundersökning är bristen på kunnig personal stor inom byggindustrin. Sex av tio svarande byggföretag uppger att de fått tacka nej till uppdrag på grund av personalbrist. Enligt Ramirentrapporten, en undersökning utförd av Sverige Bygger på uppdrag av Ramirent, ökar dessutom efterfrågan på nya typer av kompetenser inom branschen.

Utöver yrkesarbetare, duktiga projektledare, byggledare och platschefer efterfrågar byggbranschen framför allt hållbarhetsexperter (30 procent), logistiker (24 procent), digitaliseringsexperter (23 procent), AI-ingenjörer (19 procent) och processledare (11 procent), enligt rapporten.

– Det här är eftertraktade kompetenser, som vi behöver locka från branscher vi traditionellt inte brukar rekrytera från. För att lyckas med det måste vi bli duktiga på att visa vad branschen kan erbjuda och samtidigt jobba med attityder och gamla strukturer för att visa att byggbranschen är en framtidsbransch där man är med och förändrar och utvecklar samhället, kommenterar Anna Klebe, HR-ansvarig på Ramirent.

– Branschen kommer genomgå stora förändringar – inte minst inom hållbarhetsområdet – och här ser jag att såväl kompetenser som insikter från andra branscher är avgörande för att skapa en modern byggsektor.

Om rapporten

Ramirentrapporten bygger på siffror som Ramirent tagit fram i samarbete med Sverige Bygger, som skickat ut en enkät till personer på ledande befattningar inom byggbranschen. Rapporten belyser frågor som hållbarhet, digitalisering, kompetensbehov, trivsel, säkerhet och jämställdhet inom branschen. Den har besvarats av 207 personer.