Catena köper Nellys nya lager

Catena förvärvar Nellys nyproducerade lagerfastighet i Borås på 38 000 kvm av LC för 272 mkr.

Catena och Logistic Contractor har tecknat ett avtal om förvärv av fastigheten Åre 92 som ligger i Borås kommun, där Logistic Contractor just nu bygger Nellys nya lager på 38 000 kvm, med en möjlighet till en utbyggnad på 13 000 kvm i framtiden. Fastigheten har en tomtareal om 120 000 kvm.

– Det är med glädje Catena förvärvar denna fina anläggning på ett utmärkt logistikläge. För den position Nelly har inom e-handel och mode är genomtänkta och effektiva logiklösningar en förutsättning. Vi ser fram emot att vara en aktiv samtalspart i bolagets fortsatta utveckling, kommenterar Benny Thögersen, vd på Catena.

Nelly beslutade förra året att lämna Falkenberg där man haft lager sedan 2012, där tidigare även Lekmer hade sitt lager. Nu återvänder man alltså till e-handelsmeckat Borås där man var före 2012, och där e-handlaren även har sitt huvudkontor.

Fastigheten ligger i området Nordskogen i Borås och har 11,70 meter fri takhöjd och plats för runt 200 anställda. För att minska driftkostnaderna används mineralull i väggarna vilket gör huset mycket tätt och huset förbereds även för solceller.

– Vi är glada att Catena blir vår hyresvärd och ser fram emot ett givande samarbete. Att Catena är en långsiktig aktör med ett stort fastighetsbestånd och hög kompetens inom vårt branschsegment innebär en trygghet för vår fortsatta resa, kommenterar Anders Anderberg, Chief of Supply Chain på Nelly.

Förvärvet sker preliminärt per den 1 februari 2021 till ett fastighetsvärde om 272 mkr. Catena har skrivit ett hyresavtal med NELLY om 15 år och det beräknade driftsöverskottet uppgår till cirka 16,5 Mkr.

Inflyttningen beräknas till första kvartalet 2021.