Corem säljer fastighet i Malmö

Fastighetsbolaget Corem har tecknat avtal om att sälja en industri-, lager- och kontorsfastighet om 14 476 kvm i Malmö. Fastighetsvärdet uppgår till 135 miljoner kronor.

Fastigheten Malmö Kajan 37 ligger i Limhamn och har en uthyrningsbar area om 14 476 kvm. Ytan består huvudsakligen av lokaler för industri/lager och kontor. Det underliggande fastighetsvärdet uppgår till 135 miljoner kronor och hyresvärdet uppgår till 13 miljoner kronor. Den ekonomiska uthyrningsgraden ligger på 86 procent.

Frånträde är planerat till den 1 december 2022.