Färg- och limindustrin larmar om råvarubrist

Sveriges färg och limföretagare, SVEFF, rapporterar om att det råder brist på många råvaror som är viktiga för färg- och limindustrin, bland annat epoxy, som även används i tillverkningen av halvledare – som det också råder brist på.

Sedan november förra året har flera bristsituationer uppkommit på råvarusidan vilket kan påverka produktionen av färg, lim och liknande produkter. Det gäller framför allt bindemedel, till exempel epoxy, polyester och akrylat, vissa lösningsmedel som till exempel butylacetat, men även viktiga pigment och råvaror till pigment som titandioxid, zink och koppar.

Bristsituationen har en mängd orsaker. Dels speglar det en ökad efterfrågan på marknaden och då särskilt från Kina som har haft en stark efterfrågeökning sedan andra halvan av 2020, dels råder det brist på containrar för containerfrakt. Dessutom är det emellanåt störningar i leveranskedjan på grund av COVID-19-pandemin.

Kan påverka industrin

Enligt Olof Holmer, vd för Sveriges Färg och Lim företagare, kommer bristen troligtvis inte märkas av konsumenter i butik under våren/sommaren, då dessa volymer redan är producerade. Industrin kan dock märka av bristen tidigare.

– Avseende produkter för industriell målning är dock ledtiderna kortare och där kan det få effekt tidigare. När de ska planera produktionen längre fram märks det på vilka kontrakt som går att skriva och inte går att skriva, kommenterar han i ett mejl.

Internationell media har rapporterat om detta sedan i januari i år, och det finns inga indikationer på lättnader i närtid enligt SVEFF.