Göteborg först i Sverige med unikt mobilitetshotell

Nu öppnar Sveriges första mobilitetshotell i Nordstans parkeringshus. Sex företag flyttar ihop och erbjuder tjänster som underlättar grön mobilitet. Bl a kan hantverkare och budföretag här skifta till mindre och mer miljövänliga fordon för transporter in i city. Ahlsell upprättar också ett mikrolager på 300 kvm för hantverkarna.

Det är sex företag som flyttar ihop på markplan i Nordstans p-hus. Tillsammans erbjuder de tjänster för att göra vardagen mer hållbar och smidig för de som rör sig i innerstaden. Det kan gälla miljövänlig hemkörning av paket och hantverkare i p-huset som vill byta från skåpbil till mindre, smidigare fordon. Plus alla som vill cykla eller utnyttja lätta elfordon.

– Göteborg är pionjär i Sverige, och möjligen i hela Europa, med denna satsning på samverkan kring flöden av gods och människor, där utveckling, risker och framgångar delas mellan alla parter. Här växlar vi upp med EU-finansiering för att nå långsiktig effekt, kommenterar Suzanne Green, projektledare, stadsmiljöförvaltningen Göteborgs Stad.

Miljökommunalrådet Karin Pleijel (mp) klipper bandet omgiven av projektledare från Göteborgs Stad och representanter för företag som finns i mobilitetshotellet. Foto Pao Duell.

– Det unika med mobilitetshotellet är innovationshöjden. Förutom att vi kombinerar personlig mobilitet och logistik på samma plats så ger vi nu hantverkare och serviceföretag goda möjligheter att använda mikromobilitet och cykel för att utföra sina tjänster. Vi bygger också broar mellan mobilitetsföretagen, staden, detaljhandeln och fastighetsbranschen, kommenterar Anastazia Kronberg, processledare på Business Region Göteborg.

Placeringen av mobilitetshotellet ger en direkt koppling till Nordstans underjordiska lastgata för större fordon, vilket gör det smidigt att lasta om för sista milen-transporter via cykel och lätta fordon.

– Nordstan har väldigt goda förutsättningar för att bli ett ännu starkare nav för stadens transporter. De goda kommunikationerna, vår underjordiska lastgata och vårt stora publika garage gör oss till en utmärkt plats för omlastning till gröna sista-milen-transporter. Mobilitetshotellets servicetjänster kommer bli en stor tillgång för Nordstans alla hyresgäster, men också för andra aktörer i innerstaden, kommenterar Helena Lindqvist, vd för Nordstan.

Mikromobilitet och mikrolager

Vägg i vägg med hotellet öppnar Bike Fixx och Urbancorner en gemensam butik som erbjuder service och produkter kopplat till cykel och andra mikromobilitetsfordon. I parkeringshusets gatuplan finns GoCiklo som erbjuder batteribyten för elmopeder och en trappa upp, där den före detta VIP-parkeringen låg, har cykeltransportföretaget Pling sin lokal. Det kommer också finnas ett antal transportcyklar som Göteborgs stad lånar ut till hantverks- och serviceföretag.

En trappa upp öppnar också Ahlsell ett mikrolager. Företaget kommer förfoga över 300 kvm med ett bassortiment av produkter och tjänster anpassade efter projektens behov. Det gör det enklare för företag som arbetar i city att kompletteringshandla till sina projekt.

– Vi är mycket positiva till den här typen av initiativ där vi får vara med och utveckla samhället samtidigt som vi gör det enklare för våra kunder. Det här går också i linje med vår vision att driva byggandet av ett mer hållbart samhälle, kommenterar Mikael Sundström, vd för Ahlsell Sverige.

Foto: Philip Liljenberg