Göteborg först i Sverige med unikt mobilitetshotell

Nu öppnar Sveriges första mobilitetshotell i Nordstans parkeringshus. Sex företag flyttar ihop och erbjuder tjänster som underlättar grön mobilitet. Bl a kan hantverkare och budföretag här skifta till mindre och mer miljövänliga fordon för transporter in i city. Ahlsell upprättar också ett mikrolager på 300 kvm för hantverkarna.

Ny satsning ska attrahera europeiska mobilitetsföretag till Skåne

Smarter Mobility och Castellum, som driver Mobility Innovation Arena (MIA) går samman med Invest in Skåne för att attrahera tyska, franska och italienska mobilitetsföretag till Skåne. De utländska företagen erbjuds en gratis arbetsplats på Ideon Science Park i Lund för att skapa internationella samarbeten.

EUs regler effektlösa mot transportfusket

I februari 2022 träder EUs nya mobilitetspaket i kraft. Men regler är tandlösa mot fusket utan ökad kontroll och beställaransvar, menar branschen. 
– Under hela min karriär har bara en enda transportköpare följt upp att villkoren faktiskt efterlevs, säger Foodtankers vd Tomas Petersson.