Helene Hellmark Knutsson ny ordförande för Triple F

Helene Hellmark Knutsson tillträder som ordförande för forsknings- och innovationsprogrammet Fossil Free Freight – Triple F, Trafikverkets forskningssatsning, som ska bidra till det svenska godstransportsystemets omställning till fossilfrihet. Lindholmen Science Park är värd för programmet.

Helene Hellmark Knutsson är Landshövding i Västerbottens län och var tidigare minister för högre utbildning och forskning samt vice ordförande i näringsutskottet. Genom positionen kommer Helene Hellmark Knutsson delta i det innovativa arbetet med omställningen och det konkreta målet att bidra till nollutsläpp av koldioxid från godstransporter till 2045.

– Samarbete kring långsiktig hållbarhet och ett bra innovationssamverkan är en förutsättning för att klara omställningen till ett fossilfritt godstransportsystem, kommenterar Helene Hellmark Knutsson i ett pressmeddelande.

– Helene kommer att tillföra erfarenheter av innovationssamarbete och samordning av hållbarhetsutveckling, kommenterar Nicklas Blidberg, programföreståndare Triple F på Lindholmen Science Park. 

– Det känns roligt att välkomna Helene till Triple F när programmet är i en spännande fas, där vi har initierat projekt för 83 miljoner kronor som nu börjar omsättas i faktiska resultat.

Helene Hellmark Knutsson efterträder Elisabeth Nilsson som suttit på posten sedan programmet startade 2018.