INAB förstärker logistikorganisationen

Umeå kommun förstärker organisationen i sitt näringslivsbolag INAB, Infrastruktur i Umeå AB med Ann-Kristin Wretell som ny projektchef samt Mikael Berg och Donald Näs som nya projektledare. Syftet är att utveckla infrastrukturen och bädda för Umeå som en central logistikaktör för norra Skandinavien.De kommer bli en stor tillgång för oss genom sina breda kompetenser och erfarenhetsbank av komplexa projekt” säger INABs vd Mikael Salomonsson.


INAB är delaktiga i de flesta större infrastrukturprojekt som Umeåregionen står inför, och organisationen har vuxit kraftigt de senaste två åren med flera nyrekryteringar till centrala nyckelpositioner. Ny anställer bolaget ytterligare tre personer.

– De senaste rekryteringarna stärker projektorganisationen ytterligare och säkerställer INABs verksamhet för de uppdrag som vi ansvarar för. Efter rekryteringsprocesser med flera kompetenta kandidater har bolaget nu anställt Ann-Kristin Wretell som projektchef samt Mikael Berg och Donald Näs som projektledare, kommenterar Mikael Salomonsson.

Närmast kommer Ann-Kristin Wretell från Trafikverket där hon varit chef för Investering Nord. Hon kommer med sin breda erfarenhet av projektverksamhet från olika miljöer att bli en stor tillgång i det fortsatt arbetet med att sätta struktur, processer och samordning.

– Jag ser en jättepotential i Umeå, därför känns det extra roligt att vara en del av Umeås stora utveckling. Jag vet till exempel av tidigare erfarenheter att Europa ser på Umeå som en bra stad för utveckling. Och om staden ska utvecklas måste infrastrukturen utvecklas. Så jag ser fram emot att bidra till de etableringar som behövs för att framtidssäkra infrastruktur, miljö, kvalitet, energi och övrig funktionalitet, säger Ann-Kristin Wretell.

Donald Näs kommer närmast från en liknande tjänst som projektledare på Gator och Parker hos Umeå kommun.

– Jag har ett stort intresse för samhällsutveckling. Det känns mycket stimulerande att vara med och bidra till Umeås utveckling genom de uppdrag som INAB utför, säger Donald Näs.

Mikael Berg kommer närmast från en liknande tjänst på WT Energisystem.

– Vi har ett team med seniora projektledare med mycket hög kompetens vilket känns tryggt och bra inför de komplexa infrastrukturprojekt som vi är och ska involveras i, säger Ann-Kristin Wretell.

Det strategiska logistiknav som just nu växer fram i Umeå med omnejd kommer enligt INAB att spela en viktig roll i det nordiska transportsystemet och möjliggör bland annat flera nya företagsetableringar i Umeå-regionen. INAB ska bland annat stötta Umeå kommuns strategiska infrastrukturutveckling, projektleda flera av projekten och marknadsföra Umeå som ett logistiskt nav.