LC utvecklar Nyköpings logistikpark åt Orio

Orio, sprunget ur Saab Automobiles reservdelsbolag, har sedan länge velat utveckla den stora markyta man sitter på i Arnös industriområde utanför Nyköping – delvis för att ge den egna TPL-verksamheten möjlighet att växa. Nu har man hittat en samarbetspartner i form av Logistic Contractor. Tillsammans ska man utveckla 400 000 kvm till vad som ska bli “Nyköpings Logistikpark”.

– I 1,5 år har vi aktivt arbetat med att det här ska bli verklighet, och haft diskussioner med olika logistikföretag och logistikfastighetsutvecklare, och det är jätteroligt att det nu kommer ske. Nyköping ligger ju helt magiskt till sett till infrastruktur och geografiskt läge, det är en dold pärla och vi har många intressenter som vill etablera sig hos oss, säger Gustaf Ljunggren, vd på Orio.

Gustaf Ljunggren. Foto Orio.

Utvecklas i ett “joint venture” med LC

Nu går LC in och utvecklar marken tillsammans med Orio i ett “joint venture”, ett 50/50 ägt gemensamt ägt bolag, som ska bygga logistik och lager på drygt 400 000 kvm mark, intill Orios nuvarande lagerfastighet på 57 000 kvm.

Genom avtalet förbinder sig Logistic Contractor att under en femårsperiod erlägga cirka 200 miljoner kronor till Orio.

– Detta blir vår andra markaffär på kort tid. Vi ser att tiden nu är mogen för Logistic Contractor att göra den här typen av investeringar för att bredda vårt erbjudande ytterligare och ge oss större flexibilitet i framtida affärer. I Nyköping får vi ett utmärkt logistikläge med närhet till E4, Stockholm, Skavsta flygplats, Oxelösunds hamn och järnväg. Dessutom ser vi en mycket intressant samarbetspartner i Orio AB, där vi har en tydlig samsyn i vår vision för hur vi vill utveckla det här markområdet, kommenterar Benn Karlberg, vd på Logistic Contractor AB, i ett pressmeddelande.

Marken är detaljplanerad och tillåter en byggnadshöjd på 30 meter och byggnation ända ut till tomtgränsen.

Från reservdelar till TPL

Orio inledde 2017 en TPL-verksamhet under namnet Orio Logistics. Likt många andra tredejpartslogistiker har man vuxit starkt under pandemin.

– TPL-verksamheten tar allt mer plats i vår befintliga fastighet, och vi håller på att fylla upp den, vår plan är därför att själva bli hyresgäst i en eller flera av de nybyggda fastigheterna, berätta Gustav Ljunggren, vd för Orio.

– Vi har fått förfrågningar från kunder som behövt 20 000–40 000 kvm lageryta, förfrågningar vi inte kan möta idag men som vi vill kunna möta i framtiden.

Kräver utökat mandat

Samarbetsavtalet är från Orios sida villkorat styrelsens godkännande, liksom riksdagens godkännande enligt regeringens proposition 2020/21:99 i vårändringsbudgeten angående utvidgat mandat för Orio och godkännande av Orios ägare, så kallad ägarsamordning. Från Logistic Contractors sida krävs godkännande från Wästbygg Gruppens styrelse. Samtliga godkännanden förväntas ske under juli månad.

Pangea Property Partners har varit finansiell rådgivare och fastighetsrådgivare åt Orio och Baker McKenzie Advokatbyrå har agerat legal rådgivare. Setterwalls Advokatbyrå har varit rådgivare åt Logistic Contractor.

Av Klara Eriksson