LKAB satsar på cirkulär produktion av fosfor

Genom att utvinna apatitkoncentrat från en restprodukt i järnmalmsbrytning räknar LKAB med att öka Europas självförsörjningsgrad av fosfor med 50 procent. Processen kan också utvinna sällsynta jordartsmetaller.

Gruv- och mineralkoncernen LKAB kan efter en utökad prospektering bekräfta att det finns stora tillgångar av fosfor och sällsynta jordartsmetaller i en restprodukt från järnmalmsutvinningen. Tillgångarna är bundna i apatit som kan utvinnas till apatitkoncentrat. Ur det koncentratet kan man både utvinna jordartsmetallerna och förädla fosfor till fosformineralgödsel.

Järnmalmens fosforhalt ligger bara på upp till 0,6 procent men det rör sig om så stora mängder att det ändå kan stå för hela Sveriges behov fem gånger om och öka Europas självförsörjningsgrad med 50 procent. Enligt företaget sker dagens europeiska import av fosformineralgödsel huvudsakligen från Marocko där en stor mängd fosfor produceras i det, av Marocko, ockuperade Västsahara och Ryssland. Det består dessutom ofta av höga nivåer av tungmetaller som kadmium, vilket kan orsaka benskörhet. Genom att öka produktionen inom Europa vill de förbättra försörjningssäkerheten.

– Vi har möjlighet att med en cirkulär produktion förse Europas jordbruk med fossil- och kadmiumfri fosformineralgödsel och den växande elbils- och vindkraftsindustrin med sällsynta jordartsmetaller, kommenterar Leif Boström, direktör Affärsområde Specialprodukter LKAB.

Jordartsmetaller för elfordon och vindkraftverk

Genom att utvinna de sällsynta jordartsmetallerna räknar LKAB med att kunna förse upp till 30 procent av dagens behov i Europa. De blir i så fall också den första europeiska producenten av jordartsmetaller som idag importeras nästan uteslutande från Kina. Företaget räknar bland annat med att utvinna både Praseodym och Neodym som används i produktionen av kraftfulla permanentmagneter till elektriska fordon och vindkraftverk. Allt utan att behöva anlägga nya gruvor.

– Vi behöver inte anlägga en ny gruva, det visar styrkan i en cirkulär affärsmodell där vi får fosfor och sällsynta jordartsmetaller som en bonus från järnmalmsbrytningen. Men det kräver innovativ teknik och hög grad av vidareförädling för att bli lönsamt, kommenterar Leif Boström.

Sällsynta jordartsmetaller kommer inkluderas och redovisas i prospekteringsresultaten från och med nästa år. Produktionen beräknas sätta igång 2027.