Maskinentreprenörer vittnar om ett ljust läge

Navet Analytics och Maskinentreprenörernas Meko-index 2020 visar på fortsatt god efterfrågan i branschen, trots den rådande pandemin. Meko-index presenteras i samband med branschorganisationens konjunkturrapport.

Meko-index presenteras två gånger om året, i juni och december, av Navet Analytics tillsammans med Maskinentreprenörerna. Den senaste rapporten, Lucia-Meko 2020 visar på ett negativt stämningsläge under november, men siffran är ändå starkare jämfört med året innan.

Jenny Ingelström. Foto Navet

– Det sammanvägda indexet pekar visserligen på ett något sämre stämningsläge än normalt, men när hänsyn tas till säsongsvariationer bedöms läget vara bättre än samma period förra året, kommenterar Jenny Ingelström, analytiker på Navet.

När det gäller investeringar i infrastruktur på riksnivå så minskade de med drygt 7 procent under första halvan av 2020, jämfört med året innan. Förändringen beror framför allt på minskade järnvägsinvesteringar, då investeringar i hamnar och flygplatser ökat. Enligt prognosen väntas dock investeringarna öka i samtliga sektorer, framför allt inom järnväg och det statliga vägnätet under 2021-2022.

Meko-index baseras på en panel med 80 aktörer från olika regioner och i olika företagsstorlekar, som får svara på frågor kring bland annat arbetsvolym, orderstock och efterfrågan på tjänster.

Läs hela rapporten här