Norsk storsatsning på grönt stål i Finland

Det norska stålföretaget Blastr Green Steel planerar att etablera ett grönt stålverk med integrerad vätgasproduktionsanläggning i Inkoo, Finland, för totalt 4 miljarder euro. Företaget har tecknat en avsiktsförklaring med det nordiska energiföretaget Fortum, vilket ger tillgång till mark. Produktionsstart är planerad till slutet av 2026.

Satsningar på grönt stål lyfts allt mer som en grundförutsättning för den gröna omställningen, då stål används som råmaterial i allt från vindturbiner till fordon och konsumtionsvaror. I Sverige har vi idag två storsatsningar på grönt stål i HYBRIT-samarbetet, som i augusti levererade fossilfritt stål, och H2 Green Steel. Nu satsar även det norska stålföretaget Blastr Green Steel på ett grönt stålverk, den här gången i finska Inkoo.

– Finland ligger perfekt till för vårt projekt. Där har man ambitiösa utsläppsmål för koldioxid, understödjande och förutsägbara driftsförhållanden för den gröna industrin, fossilfri energi och en högkvalificerad arbetsstyrka, kommenterar Hans Fredrik Wittusen, vd för Blastr.

Företaget har tecknat en avsiktsförklaring med Fortum, vilket ger Blastr exklusiva rättigheter att nyttja ett befintligt industriområde i Inkoo. Investeringen i stålverket tillsammans med den integrerade väteanläggningen beräknas uppgå till totalt fyra miljarder euro. Det är en av de största industriinvesteringarna någonsin i Finland.

– Blastrs projekt kommer att vara ett av de största industriprojekten och utgöra en av de största potentiella arbetsgivarna i Finland. Det är också av stor betydelse för hela den europeiska industrin som möjliggörare till den gröna omställningen. Blastrs inträde i Finland är ett resultat av nordiskt samarbete som nu blir ännu starkare, kommenterar Markku Kivistö, industrichef för Cleantech på Invest in Finland, Business Finland.

Blastr kommer, likt ovan nämnda exempel i Sverige, ersätta koks och kol i stålproduktionens kemiska reduktionsfas med vätgas. Det ska minska koldioxidutsläppen med 95 procent jämfört med en konventionell tillverkningsprocess.

Stålverket är dimensionerat för att producera 2,5 miljoner ton varm- och kallvalsat grönt stål per år. Produktionsstart är planerad till slutet av 2026.

– Vårt mål är att göra ståltillverkningsindustrin kolfri eftersom den är en av de största globala källorna till koldioxidutsläpp. Med det stål som produceras i Inkoo avser vi att minska koldioxidutsläppen med 4,6 miljoner ton per år jämfört med konventionella metoder. Det motsvarar den mängd koldioxidutsläpp som årligen genereras av alla personbilar i Finland. Vi kommer systematiskt att se över alla delar i värdekedjan för att minska det övergripande koldioxidavtrycket, minska avfallet och utveckla cirkulära lösningar. Dessutom är vår ambition att säkerställa en betydande andel av vårt kraftbehov från direkt eller indirekt ägda vindparker, och bidra genom egna investeringar och partnerskap för att ytterligare utveckla ren energiproduktion i Finland. Vi tror att vårt projekt kommer att medföra positiva fördelar för regionen och vi kommer att föra en aktiv dialog och ett aktivt samarbete med lokalsamhället och andra intressenter, kommenterar Hans Fredrik Wittusen, vd för Blastr.