Ny direktlinje kopplar Göteborgs hamn till Sydafrika och Oceanien

Från och med den 12 mars har Göteborgs hamn regelbunden direkttrafik till Sydafrika och Oceanien. Det är det norska rederiet Höegh Autoliners som startar upp den nya linjen som kommer att avgå från Göteborgs hamn varannan vecka.

– Den här direkttrafiken är ett viktigt nytillskott för industrin som verkligen öppnar upp nya möjligheter. Oceanien och Sydafrika är viktiga marknader för fordonsindustrin, och inte minst för de svenska verkstads- och anläggningsindustrierna. Trafiken innebär en tillspetsning av Göteborgs hamns totalerbjudande som är väldigt positiv, säger Claes Sundmark, försäljningschef på Göteborgs Hamn AB, i ett pressmeddelande.

Den nya linjen kommer att trafikera Göteborgs hamn varannan vecka med start den 12 mars. Vid slutdestinationen Auckland i Nya Zeeland vänder fartyget tillbaka till Göteborg – då via hamnar i östra Asien. Det innebär i sin tur nya, utökade möjligheter för svenska importkunder att skeppa gods till Sverige och Skandinavien. Med de nya anlöpen kan godset också ansluta till andra globala marknader via hamnar på kontinenten.

Störst i klassen
Höegh Autoliners opererar idag världens största PCTC-fartyg (Pure Car and Truck Carrier) med kapacitet på motsvarande 8,500 bilar. Fartygen har 14 våningar med en total yta på över 70 000 kvadratmeter – motsvarande cirka 13 fullstora fotbollsplaner. Från Göteborg förväntas dessa fartyg frakta gods som personbilar, tyngre fordon och anläggningsmaskiner. Även projektlaster som exempelvis generatorer, stationära industrimaskiner eller annat väldigt skrymmande gods av udda sort kommer att kunna hanteras.

– Vi jobbar tätt med våra kunder för att kunna erbjuda hållbara transporter och vi är glada att nu kunna starta en utvecklad service i Göteborg som tillgodoser behov i godsflödet till och från Sverige, för fordonsindustrin såväl som high-and-heavy- industrin, kommenterar Oskar Orstadius, Chief Sales Officer på Höegh Autoliners.

Höeghs fartyg kommer att anlöpa Göteborgs hamns transoceana bil- och roroterminal, och det är terminaloperatören Logent Ports and terminals som kommer att sköta godshanteringen. Scandinavian Shipping Logistics är linjeagent för Höegh Autoliners i Sverige.

Fakta:
Följande hamnar trafikeras med Höeghs nya direktlinje:
Export: Göteborg – Durban – Port Elizabeth – Maputo – Port Louis – Tamatawe – Fremantle – Port Kembla (Sydney) – Brisbane – Melbourne – Auckland