Ny tågpendel mellan Halmstad och Lübeck

Tyska företaget Bode Spedition etablerar en tågpendel mellan Lübeck och Halmstad som kommer att trafikera Halmstad två gånger i veckan med start i april. Det är livsmedelsflöden som tidigare gått med fartyg och lastbil, som nu flyttas över till järnväg.

Totalt rör det sig om 80 enheter per vecka i containers och trailers som lastas och lossas på plats i Halmstad.

– Vi sparar cirka 70 procent CO² per trailer och container när vi flyttar över godset på räls och samtidigt snabbar vi upp transittiderna från kontinenten jämfört med sjötransporter. På längre sikt ser vi Halmstad som en hållbar hub för sjö- och järnvägsvolymer framåt och en gateway till andra destinationer i mitten av Sverige, kommenterar Stev Etzrodt, vd på Spedition Bode GmbH & Co. KG, i ett pressmeddelande.

35 procent av all last som går via Halmstad och Varberg transporteras via järnväg. Drygt 100 tågpendlar knyter varje vecka ihop Smålandsregionen, Mälardalen och Norrland med logistiknavet i Hallandsregionen. Intresset för att etablera nya tågförbindelser med Halland ökar, enligt Hallandshamnar.

– Vi har de senaste åren gjort en omfattande upprustning av järnvägen i vår anläggning och står väl förberedda för ökade volymer på räls. Tillsammans med de kommande satsningar som Halmstad kommun i samråd med Hallandshamnar planerar i form av ny stambana, fler järnvägsspår och utveckling av ny kombiterminal, kommer vi att stärka vårt intermodala erbjudande ytterligare över tid, kommenterar Henrik Nanfeldt, operativ chef Hallandshamnar Halmstad.