Ny CEO för Interroll

Ingo Steinkrüger blir i maj ny global vd för Interrollkoncernen. Han ersätter tidigare vdn Paul Zumbühl, som annonserade sin avgång i juni förra året, och nominerats till blivande styrelseordförande i bolaget.

Ingo Steinkrüger är i dagsläget vd på den tyska stålkoncernen Thyssenkrupps automotive-systembolag Thyssenkrupp System Engineering, en koncern han verkat i över 20 år i olika tekniska och ledande roller.

– Vi ser mycket fram emot att jobba med Ingo Steinkrüger, vars strategiska fokus på framtidsområden som är viktiga för Interroll, som digitalisering och teknologiplattformar, liksom hans stora framgångar inom försäljning och serviceverksamhet, har övertygat styrelsen, kommenterar Interrolls styrelseordförande Urs Tanner, föreslås bli Lead Independent Director under ett år, för att säkerställa en smidig överlämning.

Rekryteringen föregicks av en noggrann urvalsprocess och en global eftersökning efter den bästa kandidaten, både internt och externt. Ingo Steinkrüger är en bevisat framgångsrik ledare, som förutom sin tekniska expertis har med sig ett starkt kundfokus och och rätt känsla för våra företagsvärderingar, kommenterar Paul Zumbühl, som lämnar CEO-posten i Interroll efter drygt 21 år.