Nytt forskningscentrum för tillämpad AI

Rise ska rekrytera tio AI-forskare och bilda ett nytt forskningscentrum för tillämpad AI, som ska flytta fram Sveriges position vad gäller AI och bättre nyttja möjligheterna med tekniken i industrin och offentlig sektor.

AI är kärnan i avancerad digitalisering och dess tillämpningar i smarta produkter och produktion, tjänster och automation, vilket förändrar företag och samhälle i grunden. Sverige har en generellt hög digital kompetens men när det gäller AI ligger ligger vi i lä jämfört med länder som USA, Kina, Japan och Sydkorea, menar Pia Sandvik, vd på forskningsinstitutet Rise, som nu utökar sitt team och söker tio nya AI-forskare som ska arbeta med teknikområden som deep learning, datorseende, språkteknologi, automatiska resonemang och AI-plattformar. 

– Sverige är ett av världens mest innovativa länder och ska vara världsledande inom tillämpad AI. Vi satsar på utökad spetskompetens inom AI för att vi skall kunna utnyttja de nya möjligheterna inom alla områden, från effektivare läkemedelsutveckling till klimatsmarta energisystem och telekomnät, kommenterar Pia Sandvik.   

Rise har redan idag över 100 pågående AI-projekt i nära samarbete med industrin och offentlig sektor. Nu vill man ta utvecklingen nästa nivå.

– Vi behöver växla upp vår kapacitet rejält. Det finns möjligheter inom alla industri- och samhällsområden och för att kunna ta tillvara dessa behöver vi fler experter inom AI som samarbetar nära med våra områdesexperter, kommenterar Sverker Janson, enhetschef och centrumledare för Rise centrum för tillämpad AI.